Bine ati venit!

line_separator

Octombrie 2016
LMMJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

line_separator
line_separator


line_sep

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România

- Filiala Galați -

line_sep

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali - sesiunea 2016Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2016, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 750/27.09.2016.

- Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali (Balneofizioterapie şi recuperare medicală; Farmacie; Igienă şi sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriţie şi dietetică; Radiologie şi imagistică medicală), surori medicale şi oficianţi medicali.

Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:


a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(i) experienţa profesională cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, dobândită în condiţiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

(ii) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru următoarea situaţie: la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului si adresa de e-mail.

- Datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi:

17.11.2016 - examen - asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

18.11.2016 - examen - asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

- Cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei/participant.

- Suma se va plăti în contul IBAN
- RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK-SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;


- Pe documentul de plată plătitorul va menţiona "Taxa de participare examen grad principal-2016"

Înscrierile la examen se fac în perioada 19.10. 2016 - 07.11.2016, la sediul filialei judeţene a OAMGMAMR GALAŢI, Str. Brăilei Nr. 31, pentru toate specialităţile.


Locaţia unde se va desfăşura examenul va fi stabilită şi anunţată ulterior, în funcţie de numărul de înscrişi, pentru fiecare zi de examen.

Pentru alte informatii - sunati la 0336802521.

  Download  MODEL ADEVERINTA PENTRU VECHIME IN MUNCA SI SPECIALITATE

line_sep

Tematica şi bibliografia pentru examenul de grad principal, sesiunea 2016Examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în data de:
- 17 noiembrie 2016 pentru asistenţii medicali generalişti
şi în data de
- 18 noiembrie pentru celelalte categorii de candidaţi.

Va transmitem pentru candidaţii din 2016 = tematica şi bibliografia de examen:


  Download  Asistent medical generalist - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  BFT - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Farmacie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Igiena - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Igienist de cabinet stomatologic - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Laborator - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Medico-Social - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Moase - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Nutritie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Radiologie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Stomatologie - tematica si bibliografia grad principal 2016Pe măsură ce vom primi noi informaţii, vi le vom comunica imediat!

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi

line_sep

INFORMAŢII UTILE PRIVIND EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZĂRILORExamenul pentru obţinerea celei de-a doua specializări (Laborator, Radiologie-imagistică medicală) de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în anul de învăţământ 2015 - 2016.

Metodologia stabilta de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevede că examenul se desfăşoară în perioada 18 - 31 octombrie 2016, în şapte centre universitare şi este organizat de Ministerul Sănătăţii prin şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

La GALAŢI, examenul are loc pentru specializările Laborator şi Radiologie - imagistică medicală.

Înscrierea candidaţilor la examen se face în perioada:
04 - 17 octombrie 2016, între orele 10.00 - 14.00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (8 - 9 octombrie, respectiv 15 - 16 octombrie 2016), la sediul OAMGMAMR GALAŢI.

Dosarul de înscriere cuprinde:

- cerere de înscriere,
- copie carte identitate,
- adeverinţa de absolvire a programului
- şi dovada de plată a taxei de examen.

Dosarele de înscriere se depun de titular sau de o persoană împuternicită pe baza unei împuterniciri, nelegalizată la notar, însoţită de copia actului de identitate a persoanei împuternicite.
Cererea de înscriere va fi semnată olograf de titular.

Pe dosar se vor scrie cu majuscule: Numele, Initiala tatalui si prenumele, Nr telefon si adresa de email.

La înscriere, candidaţii vor fi informaţi despre data şi locul unde se vor desfăşura probele de examen.

Taxa de participare la examen este de 160 de lei/participant. Suma se depune în contul şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, str. Vaselor nr.31, sector 2, CIF 26328134, cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

Proba practică este programată în perioada 21 – 29 octombrie 2016, având în vedere tematica şi bibliografia de examen, precum şi criteriile stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate.
Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei şi comunicat candidaţilor.
Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Proba scrisă are loc în data de 30 octombrie, sub forma unui test-grilă, între orele 10.00 - 12.00, pentru toate specializările.

OAMGMAMR Galati este reprezentat, în comisiile de specialitate, de As. Med. Pr. Licentiat CAMELIA GHEORGHIU - Radiologie-imagistică medicală si de As. Med. Pr. CANDREA CONSTANŢA - Laborator.

Candidaţii care promovează examenul primesc de la şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, certificate de absolvire a programelor de specializare.

Absolvenţii primesc, de asemenea, 30 de credite EMC, conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă al OAMGMAMR.

  Download  Cerere de Inscriere Examen Specializare

line_sep

OFICIAL !!! MINISTERUL EDUCAŢIEI NU ESTE DE ACORD CU COMPLETAREA DE STUDII

2016-09-13Ministerul Educaţiei Naţionale respinge completarea de studii pentru asistenţii medicali cu studii postliceale !!!

Filiala Galaţi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit o adresă din partea conducerii OAMGMAMR Naţional.

Potrivit documentului, OAMGMAMR şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu în sensul completării de studii, dar Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice nu a dat aviz favorabil.

Redăm mai jos, integral, adresa primită de la OAMGMAMR:

"Vă facem cunoscut că Ordinul Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu pentru modificarea alineatului 6 al articolului 174 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în sensul în care universităţile, în învăţământul superior din domeniul medical, în baza autonomiei universitare să poată recunoaşte, în baza condiţiilor stabilite de către Senatul universităţii, creditele de studii transferabile obţinute in învăţământul postliceal sanitar.

Această iniţiativă NU a primit aviz favorabil din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, din următoarele considerente:

- admiterea în învăţământul superior din România nu se poate realiza decât în baza diplomei de Bacalaureat (art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011), în condiţiile în care admiterea în învăţământul postliceal este permisă şi fără diplomă de Bacalaureat;

- introducerea, prin OMECT nr. 2713/2007, a condiţillor minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE pentru învăţământul postliceal, astfel încât prima diplomă cu o formare conformă a fost eliberată în anul 2010;

- stabilirea unor criterii unitare de recunoaştere/echivalare de către instituţiile de invăţământ superior acreditate, cu respectarea principiului autonomiei universitare şi a standardelor de calitate din învăţământul postliceal (a se avea în vedere, totodată, numărul absolvenţilor şcolilor postliceale sanitare, publice şi private/an);

- absenţa reglementării obligativităţii, pentru promoţiile anterioare, a utilizării creditelor transferabile la nivelul invăţământului postliceal.

În urma acestui aviz nefavorabil, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au propus realizarea unei consultări la nivel naţional cu reprezentanţii instituţiilor acreditate de învăţământ superior de profil, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ca autorităţi competente, ARACIP, ARACIS, precum şi ai şcolilor postliceale de profil."

 Download Adresa 1385/2016 - Echivalare studii SPL cu SS


line_sep

Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2016

OAMGMAMR anunţă organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe,
asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, sesiunea 2016.Vă facem cunoscut că Examenul de grad principal - sesiunea 2016, se va desfăşura după cum urmează:

-Asistenţi medicali generalişti - în data de 17.11.2016;

-Asistenţi medicali (alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti) - în data de 18.11.2016;

În cursul zilei de astăzi pe website-ul www.oamr.ro va fi disponibilă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

Punem la dispoziţia celor interesaţi metodologia de examen
 Download Metodologie grad principal 2016


line_sep

Guvernul României Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii În vigoare de la 02.09.2016Având în vedere importanţa domeniului reglementat, respectiv recunoaşterea calificărilor profesionale din domeniul sanitar şi rolul Ministerul Sănătăţii de autoritate centrală în ceea ce priveşte politicile sanitare,

având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu reglementările legislaţiei europene, prin transpunerea Directivei 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") şi crearea cadrului legislativ de aplicare sectorială a Legii nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul promovării admisiei şi mobilităţii cetăţenilor din statele terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,

luând în considerare factorii determinanţi pentru buna desfăşurare a activităţii în sistemul sanitar, necesitatea implementării imediate a prevederilor legislaţiei europene la nivel naţional,

având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi implementa directivele adoptate de Uniunea Europeană,

precum şi consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ care asigură cadrul primar de transpunere pentru Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE,

luând în considerare că termenul prevăzut de Directiva 2013/55/UE pentru transpunerea actului european de către statele membre, respectiv 18 ianuarie 2016, a expirat şi faptul că la data de 22 martie 2016 Comisia Europeană a declanşat acţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru (infringement), potrivit art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prin Cauza nr. 2016/0228, iar autorităţile române şi-au asumat, la data de 23 mai 2016, prin adresa transmisă Comisiei Europene că vor adopta o ordonanţă de urgenţă pentru transpunerea actului european, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la sfârşitul lunii iunie 2016,

având în vedere că termenul iunie 2016 a expirat şi România nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată, Comisia Europeană poate emite aviz motivat în Cauza nr. 2016/0228 în orice moment, iar în cazul în care autorităţile române nu se conformează în termen de 2 luni, instituţia europeană poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

ţinând cont de vacanţa parlamentară şi de faptul că toate cauzele privind neîndeplinirea obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere sunt soluţionate cu celeritate, spre exemplu, Cauza C-202/09, Comisia/Irlanda, în care Comisia a sesizat CJUE la data de 5 iunie 2009, iar Curtea a pronunţat hotărârea sa la data de 26 noiembrie 2009, aşadar în mai puţin de 6 luni, iar potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii, precum cauzele C-191/95, Comisia/Germania, pct. 68; C-374/89, Comisia/Belgia, pct. 10; C-45/91, un stat membru nu poate invoca situaţiile interne pentru a justifica neîndeplinirea obligaţiilor şi nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii,

în scopul evitării impunerii sancţiunilor pecuniare împotriva României conform art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene care accelerează mecanismul de impunere a sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,

luând în considerare cea mai recentă Comunicare a Comisiei [nr. C(2015) 5511 final] din 5 august 2015 privind datele utilizate pentru calcularea sumei forfetare şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu pe care urmează să le propună Curţii de Justiţie, în cadrul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor sunt, estimativ, în cazul României: suma forfetară minimă fixă de 1.855.000 euro. Plata unei sume forfetare are un puternic caracter disuasiv şi constă în plata unei sume de bani fixe, indiferent dacă statul membru s-a conformat după expirarea termenului acordat de Comisie prin avizul motivat, dar până la momentul analizării situaţiei de fapt de către Curtea de Justiţie sau nu s-a conformat până la analizarea situaţiei de fapt de către Curtea de Justiţie. Aceasta se bazează pe efectele pe care le-a produs acea încălcare asupra intereselor publice şi private, mai ales atunci când încălcarea a durat o perioadă lungă de timp de la data constatării ei, fără însă a constitui o reparare a posibilelor prejudicii cauzate prin acea conduită ilicită. De asemenea, la această sumă se pot adăuga penalităţile pe zile de întârziere, care pot varia între 2.237,8 şi 134.268 euro/zi, în cazul unei acţiuni potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere că toate aceste aspecte pot avea un impact major asupra bugetului de stat,

ţinând cont de cele constatate de Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 802/2009, potrivit căreia folosirea ordonanţelor de urgenţă pentru punerea de acord a legislaţiei naţionale cu cea europeană, în situaţia în care era iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie este pe deplin constituţională,

precum şi de cele statuate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 1.622/2011, potrivit căreia pot fi folosite ordonanţele de urgenţă în situaţia în care este iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie, în cazul în care Comisia Europeană a emis un aviz motivat şi având în vedere faptul că România nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată de a transpune Directiva 2013/55/CE până la sfârşitul lunii iunie 2016, iar avizul motivat poate fi emis chiar în acest moment,

luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri urgente pentru crearea unui cadru legal pentru clarificarea reglementării domeniului recunoaşterii calificărilor profesionale din domeniul sanitar ar conduce la imposibilitatea desfăşurării adecvate a activităţii în sistemul sanitar,

întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale din sectorul sanitar poate conduce la neimplementarea în sistemul naţional a unor prevederi legale obligatorii la nivelul UE, precum şi restrângerea drepturilor de exercitare a profesiei pentru cetăţenii europeni şi pentru resortisanţii statelor terţe care doresc ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,

întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării cadrului legal cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul sanitar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 207.
(1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(2) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori de moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării.

(3) Se consideră specializări de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) următoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.

(4) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(5) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi, farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică, încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au dobândit gradul de principal şi ulterior au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal avut la data promovării.

(6) Asistenţii medicali încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul studiilor superioare absolvite, beneficiază de încadrarea în funcţia de asistent medical principal corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(7) În cazul asistenţilor medicali absolvenţi de studii postliceale, care au dobândit gradul de principal în profilul specialităţii de bază şi, ulterior, au absolvit un program de pregătire pentru obţinerea specializării în unul din domeniile complementare acesteia, se încadrează în funcţia corespunzătoare noii specializări cu păstrarea gradului de principal dacă noua specializare aparţine profilului specialităţii de bază, precum şi cu menţinerea gradaţiei deţinute la acea dată.

(8) Gradul de principal dobândit în altă specializare aparţinând profilului specializării studiilor postliceale absolvite de asistenţii medicali care nu deţin un alt titlu de calificare de studii superioare de asistent medical, se păstrează şi se salarizează conform legii.

(9) Exercitarea efectivă a activităţilor de asistent medical generalist, de asistent medical ori de moaşă cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege constituie experienţă profesională, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de asistent medical, respectiv de moaşă."


 Download Adresa 1380 din 08.09.2016

line_sep

NOU - ELIBERAREA AVIZELOR DE LIBERA PRACTICA pentru anul 2017!!!

IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI OAMGMAMR Galati !!!!Ordinul Asistenţilor Medicali Galaţi intensifică organizarea cursurilor EMC în perioada Septembrie - Noiembrie 2016, având în vedere că începând cu luna noiembrie 2016 se derulează la nivelul filialei activitatea de eliberare a Avizului anual - 2017 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moaşă.

Evaluarea creditelor EMC obţinute de asistenţii medicali începe, în acest an, mai devreme!

Filiala Galaţi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va elibera noile avize în perioada 1 noiembrie 2016 - 15 februarie 2017.

Pentru primirea noului aviz de liberă practică pentru anul 2017, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente:

- Poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017; ( Altfel se va elibera Avizul doar pe perioada acoperită de poliţa de mal praxis si contractul de munca !!!)
- Raportul per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de angajator (pentru asistenţii medicali / moaşele cărora nu li se reţine lunar cotizaţia pe statul de plată);
- realizarea celor 30 credite aferente anului 2016 (ultima dată de efectuare a acestora este 30 noiembrie 2016 ).
- PLATA COTIZATIEI DE MEMBRU astfel:
- la zi, pentru cei cărora cotizaţia li se reţine lunar de către angajator pe statul de plată si se virează în contul OAMGMAMR Galaţi prin ordin bancar;
- Anticipat - pentru minim 6 luni = pentru primul semestru al anului 2017!

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se elibereaza numai pentru persoanele care exercită legal profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului, respectiv întreruperea activităţii profesionale! ( Avizul acoperă doar perioada în care există contract de muncă sau de voluntariat conf. Legii 78/2014, pe teritoriul judeţului Galaţi )

ATENTIE SI LA SPITALE = Adeverinţa de la angajator pentru asistenţii cu contract de muncă pe durată DETERMINATA!!!

Potrivit art. 29 al Programului National EMC, "asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008".

Hotărârea nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate."


Potrivit noului Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă, "obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei cu contract de muncă sau de voluntariat".

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic "asistenţii medicali nevăzători"

Membrii filialei care nu se încadrează în termenul legal pentru efectuarea creditelor EMC (5 ianuarie 2016 - 1 decembrie 2016) vor putea recupera creditele restante în perioada ianuarie 2017 - februarie 2017, dar taxa de participare la cursurile organizate special în acest scop va fi dublă faţă de minimul stabilit prin hotărâre a Consiliului Naţional al OAMGMAMR, adică 100 de RON / curs RESTANT!!!!

BIROUL EXECUTIV AL OAMGMAMR GALATI

line_sep

Organizarea şi desfaşurarea Programului Naţional de pregătire a infirmierelorVa informam ca OAMGMAMR GALATI va demara un nou curs pentru CALIFICAREA INFIRMIERELOR, incepand cu 1 OCTOMBRIE 2016 !!!

Perioada de inscrieri - de la 20 IULIE 2016 pana la data de 23 SEPTEMBRIE 2016

Taxa de scolarizare 500 lei. ( Din care 200 lei achitata la momentul inscrierii )

Programul de calificare va dura de la 1 OCTOMBRIE 2016 pana la 15 IANUARIE 2017

VA ROG FRUMOS SA ANUNTATI CELOR INTERESATI, INCEPEREA INSCRIERILOR LA SEDIUL FILIALEI OAMGMAMR GALATI, Str. Brailei, nr 31, programul de luni pana joi de la 9 la 15.

Va multumim pentru colaborare,

Daniela Artimof
Presedinte OAMGMAMR Galati

Pentru informatii
Tel. 0336802521

line_sep

EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞE, ASISTENŢI MEDICALI, SURORI MEDICALE ŞI OFICIANŢI MEDICALIÎnscrierea candidaţilor pentru Examenul de Grad Principal Sesiunea 2016

Ordinul Asistenţilor Medicali din România organizează şi în anul 2016 examenul de grad principal pentru asistenţii medicali.

(1) La examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- liceu sanitar;
- şcoală postliceală sanitară;
- colegiu medical universitar;
- facultate de medicină - Specializarea de asistenţă medicală / Specializarea de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulată de minim 5 ani ( lucraţi efectiv ) în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului.
în sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.
Biroul executiv al O.A.M.G.M.A.M.R poate aproba, prin decizie, derogarea de la condiţia de durată a experienţei profesionale menţionată;

c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului, în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică;

(3) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.

Art.20 (1) La înscriere, candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a).
La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazurile prevăzute la art.19 alin. (3) candidatul va depune copia diplomei obţinută în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;


f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz: - experienţa profesională cumulată de minim 5 ani ( lucraţi efectiv ) la data susţinerii la examenului, dobândită în condiţiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia; - condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune Contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care sa înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Vom reveni cu precizări privind calendarul desfăşurării examenului şi taxa de examen.

line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru luna - SEPTEMBRIE 2016.


Inscrierea la cursul ales si achitarea lui se face anterior la sediul OAMGMAMR Galati sau la reprezentantii OAMGMAMR din spitale.


Data începerii cursului - Denumirea cursului - Lectorul Cursului

- 13.09.2016 - 15.09.2016 - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - Dr. Ursu Domnica

- 16.09.2016 - 18.09.2016 - Sindromul metabolic - O adevarata "BOMBA CU CEAS" cu potential ridicat de gravitate - O consecinta a unui stil de viata nesanatos - Dr. Chirita Luminita Maria

- 27.09.2016 - 29.09.2016 - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - Dr. Ursu Domnica

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 19/2016 din 12 mai 2016
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 1 iulie 2016            În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia.

             Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să solicite eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea:

a) stabilirii relaţiilor contractuale, în calitate de persoană fizică independentă;

b) înfiinţării cabinetelor individuale de practică independentă;

c) exercitării profesiei în afara graniţelor României ( în toate ţările din afara graniţelor României ) Download HOTĂRÂRE Nr. 19/2016 din 12 mai 2016

line_sep

Demersuri OAMGMAMR privind echivalarea studiilorPentru a da posibilitatea echivalării studiilor postliceale sanitare cu studii superioare pentru asistenţii medicali, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a transmis Ministerului Educaţiei următoarea propunere de modificare a Legii nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale:

"În învăţământul superior din domeniul medical, universităţile, în baza autonomiei universitare, pot recunoaşte, pe baza condiţiilor stabilite de Senatul universităţii, creditele de studii transferabile obţinute de către absolvenţii învăţământului postliceal sanitar posesori ai diplomei de bacalaureat şi pot continua studiile universitare cu respectarea standardelor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior".


PUNCT DE VEDERE al OAMGMAMR

referitor la problematica echivalării studiilor asistentelor medicale absolvente de şcoli postliceale cu asistentele medicale absolvente de studii superioareAvând în vedere atât importanţa pe care problematica echivalării o are pentru membrii organizaţiei noastre cât şi dezinformările şi acuzaţiile pe care le-am observat în mediul online, mass-media şi reţelele sociale, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) îşi face cunoscut punctul de vedere cu privire la această problemă.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România NU se poziţionează împotriva echivalării studiilor asistentelor medicale absolvente de şcoli postliceale cu asistentele medicale absolvente de studii superioare.

Mai mult, OAMGMAMR, prin reprezentarea directă a D-lui Preşedinte Mircea Timofte, a participat la şedinţa Comisiei de Dialog Social, din 25 februarie 2016, al cărei obiectiv a fost iniţierea unui proces de soluţionare a acestei probleme.

În cazul în care va fi invitată, organizaţia noastră intenţionează să participe şi pe viitor la asemenea întâlniri, oferind consultanţă pentru rezolvarea acestei provocări.

Solicitarea privind echivalarea studiilor contravine în momentul de faţă legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 1/2011, care prevede în Articolul 120:

Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate şi care potrivit articolului 174 stipulează: în învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile obţinute în învăţământul postliceal.


În contextul dat, considerăm eficient ca toate organizaţiile care vor să demareze iniţiative de rezolvare a problemei, să le adreseze către Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, nu către Ministerul Sănătăţii, aşa cum s-a făcut până în acest moment, acest organism fiind direct responsabil de formarea asistenţilor medicali.

Astfel, una din soluţiile pe care le vedem posibile este acreditarea de către ARACIS a unui program de scurtă durată în sistemul de educaţie superioară, la care să aibă acces numai absolvenţi ai şcolilor postliceale, program în urma căruia asistentele medicale să devină absolvente de studii superioare.

Ţinem să menţionăm, totuşi, că universităţile care vor decide să deruleze un astfel de program, nu vor putea accepta sub umbrela programului decât un număr restrâns de participanţi, întrucât trebuie să respecte standardele de calitate impuse (proporţionalitatea directă între cadre didactice şi studenţi, existenţa unei baze materiale suficiente, etc.).

Mai mult, considerăm că propunerea desfiinţării şcolilor postliceale de profil este o soluţie extremă şi poate fi văzută ca având caracter discriminatoriu şi limitativ, încălcând o serie de principii care stau la baza legii învăţământului, printre care principiul asigurării egalităţii de şanse şi principiul incluziunii sociale.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este o organizaţie profesională şi de reglementare cu rol de a elabora norme şi reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, astfel încât profesioniştii să asigure pacienţilor servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi securitate.

Aşadar, subliniem că, indiferent de maniera în care se va soluţiona aceasta speţă, atenţia organizaţiei noastre se va îndrepta în mod constant spre calitatea procesului de educaţie şi formare al asistenţilor medicali, care va determina calitatea serviciilor oferite pacienţilor.

În final, OAMGMAMR atrage atenţia tuturor organizaţiilor care reprezintă interesele cadrelor medicale asupra responsabilităţii pe care o avem în interpretarea actelor normative şi modalitatea sinceră şi dezinteresată în care transmitem mesajele către grupurile noastre ţintă.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Preşedinte
Mircea Timofte

line_sep

"Cadru metodologic privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenţii medicali care nu au urmat studii universitare de licenţă"

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Investeşte în oameni!
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 1.2: Calitate în învăţământul superior
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/155/1.2/S/141134 Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

GHID DE BUNE PRACTICI


  Download  Date de contact ETS

  Download  Ghid de bune practici A2.6

  Download  Lista expertilor pe termen scurt selectati 28.04.2015

  Download  Lista expertilor pe termen scurt selectati

  Download  Procedura Recunoastere Competente A2.4

  Download  Procedura Transformare Competente A2.5


line_sep

ANUNŢ - NOU!!!Programe de specializare organizate de către SNSPMPDSB:

1. Balneo-fizioterapie

2. Igienă şi sănătate publică

3. Laborator

4. Nutriţie şi dietetică

5. Radiologie - imagistică medicală

Conform Ordinului M.S. nr. 613/2013, la Programul de pregătire pentru obţinerea specializărilor pot participa doar asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, având prioritate cei încadraţi pe postul corespunzător specializărilor respective.

Pentru înscrierea la Programul de specializare, pentru Anul de învăţământ 2016 - 2017 unităţile sanitare publice sau private, vor trimite prin e-mail ( asistentimed@snspms.ro,) în perioada 1 iunie 2016 - 1 septembrie 2016:

1. Solicitarea din partea conducerii instituţiei, conţinând tabelul nominal cu asistenţii medicali, specializarea dorită, datele de contact ale instituţiei;

2. Dosarul de înscriere al fiecărui participant cu următoarele documente scanate:

- C.I./B.I;
- diplomă sau atestat din care reiese specialitatea asistent medical generalist sau de pediatrie ;
- Certificatul de membru / Avizul anual de liberă practică - de la OAMGMAMR;
- adeverinţă de salariat;
- număr telefon , adresă e-mail.


În baza solicitărilor primite de la unităţile sanitare, după finalizarea înscrierilor, SNSPMPDSB în parteneriat cu responsabilul national de program:

- organizează grupe pe serii de pregătire şi pe Centre universitare pentru fiecare specializare în parte;
- repartizează participanţii pe specializări/ grupe/ Centre universitare ;
- afişează pe site-ul www.snspms.ro, listele nominale (în ordine alfabetică) cu participanţii la program precum şi taxa de instruire;
- dosarul în format fizic (pe hârtie) se trimite după repartizarea participanţilor pe Centre universitare si afişarea lor pe site-ul şcolii.

Alte precizări:

- După 1 decembrie 2016 se vor publica pe site-ul www.snspms.ro, informaţii privind data si locaţia primei întâlniri cu responsabilul local de program, care îi va anunţa orarul de curs.

- Participarea la specializare este fără scoatere din activitate.

- Unităţile sanitare asigură respectarea prevederilor art. 197 şi 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

- Plata taxei de participare se face în contul SNSPMPDSB, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

- Taxa de instruire se plăteşte integral în perioada 01.01.2017 - 01.02.2017, specificand numele candidatului si specializarea la care participă .

- Copia după dovada plăţii se trimite la nr. de fax: 021.255.64.45 sau scanat pe e-mailasistentimed@snspms.ro

- Factura proformă pentru achitarea taxei se eliberează numai la cerere

- Unităţile sanitare care doresc factură proformă, o solicită la telefon: 021.252.04.25/int. 117 sau 133 (Serviciul financiar-contabilitate).

Dupa începerea cursului, cursantul se poate retrage doar cu o justificare dovedită trimisă şcolii.

Pentru programele organizate in anul 2016, taxa de participare a fost de 1600 lei.

Bugetul de program pentru seria 2016-2017 se va intocmi dupa finalizarea perioadei de inscriere.

Tabelul cu asistenţii medicali generalişti şi/sau de pediatrie înscrişi la cursurile de specializare va fi trimis şi la Filiala OAMGMAMR Galaţi - Nr. Fax 0336802522 sau email: dana24art@gmail.com sau oammr.gl@gmail.com

line_sep

Planul Naţional de Dezvoltare/Formare Profesională Continuă
a asistenţilor medicali generalişti şi a moaşelor


Măsurile adoptate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind dezvoltarea profesională continuă


 Download Planul Naţional de Dezvoltare/Formare Profesională Continuă

line_sep

Anunt Concurs asistenti medicali - Administratia Nationala a Penitenciarelor Download Anunt Concurs
 Download Centre de Concurs
 Download Posturi
 Download Proba Calculator
 Download Proba Practica
 Download Tematica

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Filiala Galaţi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, certificatele de absolvire pentru absolvenţii care au participat la examenul de obţinere a celei de-a doua specializări în sesiunea octombrie 2015.

Certificatele se eliberează titularului pe baza prezentării documentului de identitate sau împuternicitului pe baza împuternicirii (nelegalizată), însoţită de o copie după cartea de identitate atât a titularului cât şi a persoanei împuternicite.

După eliberarea certificatelor, tabelul nominal având semnăturile de primire ale titularilor sau împuterniciţilor se înaintează la sediul central al OAMGMAMR la Bucureşti.

line_sep

NOU!!! PROGRAMUL EMC - CURSURI EMC 2016!

Conform Hotarârii Consiliului Judeţean al OAMGMAMR Galaţi din 2015, În anul 2016, Conducerea filialei Galaţi a OAMGMAMR a hotărât Demararea Proiectului prin care se oferă un curs GRATUIT pe an membrilor filialei, curs susţinut financiar din fondurile Filialei Galaţi a OAMGMAMR!

NU BENEFICIAZĂ DE UN CURS GRATUIT în anul 2016:

- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2016 cu restanţe de credite EMC pentru anul 2015,
- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2016 cu restanţe la plata cotizaţiei din anul 2015,

În cazul în care asistentul medical participă OBLIGATORIU la primul curs de educaţie medicală continuă de RCR în anul 2016 = cu taxa de 40 lei, va beneficia ulterior de un curs gratuit, achitat din fondurile OAMGMAMR Galati!!

- Un asistent medical nu poate participa de mai multe ori la acelaşi curs într-un an calendaristic;

- Pentru anul 2016 - un curs cu taxă achitată de către membrul OAMGMAMR Galaţi, efectuat la sediul filialei - costă 40 RON.

- Conform Hotărârii nr. 4/21.03.2014 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR nu se vor mai reporta începând cu anul 2016 pentru anul 2017 creditele acumulate în plus peste numărul obligatoriu de 30 credite EMC într-un an calendaristic 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016

Toate manifestările EMC sunt creditate de OAMGMAMR filiala GALATI!!!


- Programul pentru înscrieri cursuri: LUNI - orele 9:00-17:00, şi MARTI, MIERCURI, JOI - orele 9:00-15:00 = în limita locurilor disponibile


line_sep

Logo FEMIN

FEMIN - Paşi în realizarea sustenabilităţii proiectului şi în transferabilitatea rezultatelorOrdinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a implementat în perioada mai 2014-decembrie 2015 proiectul confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!" cu titlul "Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii - FEMIN"- POSDRU/144/6.3/S/128729.

Una din principalele preocupari actuale ale organizaţiei noastre este asigurarea sustenabilităţii şi transferabilităţii rezultatelor proiectului, o primă acţiune constând în diseminarea cât mai largă a acestora.

Prin implementarea acestui proiect s-a facilitat accesul egal la ocupare şi îmbunătăţirea mobilităţii pe piaţa muncii pentru 700 de femei din sistemul sanitar din 3 regiuni de dezvoltare ( Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Bucureşti Ilfov).

Evaluarea finală a rezultatelor proiectului a relevat un bilanţ pozitiv, atât în cadrul cursurilor de calificare şi perfecţionare, cât şi în cadrul activităţilor de promovare a egalităţii de şanse şi de gen.

Printre cele mai importante realizări se numară organizarea de cursuri de calificare în meseriile de Baby-Sitter şi îngrijitoare bătrâni la domiciliu pentru 700 de femei. în urma acestor cursuri 695 de femei au obţinut certificate de absolvire ANC recunoscute la nivel naţional şi european, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piaţa muncii, noi oportunităţi de ocupare, precum şi posibilitatea obţinerii unui venit suplimentar.

Tot în cadrul proiectului au fost organizate şi cursuri de perfecţionare în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei pentru 90 de femei cu vârste peste 45 de ani. Aceste cursuri pentru dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi IT, au oferit noi perspective profesionale şi personale participantelor, şi le foloseşte practic la o mai uşoara şi mai eficienta adaptare la schimbările frecvente de standarde din sistemul de sănătate. în acelaşi timp, cursantele au căpătat o noua atitudine în raport cu vârsta, îmbătrânirea activă devenind dintr-un simplu concept o realitate individuală asumată fără temeri, cu mai multa încredere în forţele proprii, bazată pe abilităţile şi cunoştinţele nou dobândite şi mai mult optimism privind înaintarea în vârsta şi posibilitatea de a avea o viaţă activă.

A doua dimensiune a proiectului, axată pe promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen, a fost asigurată prin organizarea a 15 ateliere de lucru cu caracter interactiv, la care au participat 600 de femei din grupul ţintă. Aceste ateliere de lucru au oferit participantelor o bază de cunoştinţe legislative şi noţiuni importante din sfera egalităţii de gen, armonizarea vieţii de familie şi dezvoltarea carierei profesionale şi au contribuit la creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte importanţa asigurării echilibrului între viaţa de familie, viaţa personală şi viaţa profesională.

O altă activitate extrem de apreciată de către participante a fost schimbul de experienţă transnaţională organizat la Madrid în 3 serii, pentru 60 de femei. Tema vizitelor a constituit-o transferul de bune practici între sistemul medical din România şi cel din Spania, în special în ceea ce priveşte aspectele legate de reconcilierea dintre viaţa de familie şi carieră.

Cele 3 conferinţe regionale organizate în cadrul campaniei de promovare şi conştientizare - acces pe piaţa muncii spre finalul proiectului, au contribuit şi la transferabilitatea rezultatelor proiectului în rândul altor persoane.

Un alt mijloc de asigurare a sustenabilităţii proiectului şi transferabilitate a rezultatelor a constat în diseminarea cat mai largă a principalelor materiale realizate în cadrul proiectului, respectiv ghidul de bune practici în domeniul egalităţii de şanse şi revista proiectului - "Sub umbrela proiectului FEMIN".

Ghidul de bune practici în domeniul egalităţii de şanse are la bază o cercetare sociologică realizată de experţii din proiect pe un eşantion de circa 600 de persoane, cu precădere din rândul asistentelor medicale. Ghidul conţine instrumente teoretice, dar şi sfaturi şi recomandari practice, bazate pe discuţiile din timpul atelierelor, legate de găsirea unor soluţii pentru reconcilierea între Familie şi Carieră.

În perioada mai - decembrie 2015, Ghidul de bune practici tipărit în 2500 de exemplare, a fost distribuit la nivel naţional, în 10 judeţe din ţară, fiind folosit gratuit de elevii şcolilor cu profil sanitar şi angajaţii din uniţăţile sanitare, fără a fi necesare alte influxuri financiare.

Ghidul de bune practici şi Raportul de cercetare - Familie şi Carieră - care este o variantă extinsă a secţiunii alocate cercetării din cadrul ghidului, pot fi accesate pe site-ul proiectului www.femin.ro.

În prezent, OAMGMAMR desfaşoară o serie de acţiuni în vederea evaluării impactului produs de implementarea proiectului şi asigurării sustenabilităţii proiectului. în acest sens, a fost creat un chestionar de feedback pentru a fi completat de către un număr cât mai mare din grupul tinţă participant la activităţile proiectului. Scopul acestui chestionar este de a urmări şi analiza modul în care persoanele incluse în grupul tinţă au beneficiat de activităţile care le-au fost adresate şi beneficiile reale aduse de proiect în dezvoltarea carierei acestora.

De asemenea, organizaţia intenţionează să continue activitatea de formare profesională prin organizarea de cursuri de calificarea pentru persoanele angajate în sectorul sanitar.

Organizaţia va acorda în continuare o importanţă deosebită promovării egalităţii de şanse şi de gen prin organizarea unor prelegeri axate pe teme specifice domeniului, contribuind astfel, la valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul atelierelor de lucru şi transferabilitatea acestora către alte persoane.

Pentru informaţii suplimentare, contactati OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, Bucuresti; tel: (021) 2240055; www.oamr.ro; www.femin.ro, OAMMRomania@gmail.com.
Întocmit: Raluca Cheptănaru, Expert informare şi promovare

line_sep

ANUNT IMPORTANT!

Pentru facilitarea liberei circulaţii a asistenţilor medicali generalişti pe teritoriul UE, Comisia Europeană, în baza Regulamentului 983/2015, a prevăzut introducerea cardului profesional european (CPE), pentru asistenţii medicali generalişti, începând cu data de 18 ianuarie 2016.

Pentru obţinerea Cardului Profesional European persoanle interesate vor accesa adresa portalul Your Europe ("Europa Ta" - http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm/) la care vor fi publicate toate documentele necesare care au fost notificate de autoritatile competente din fiecare Stat Membru ( http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=asistenti_medicali_generalisti).

Documentele în format electronic vor fi încarcate în profilul virtual al solicitantului, după conectarea la interfaţa publică a IMI, printr-un cont de utilizator înregistrat prin platforma europeană a Comisiei Europene (ECAS - European Commission Authentification System).

La nivel naţional, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este autoritatea competentă de emitere şi, după caz, de eliberare a cardului profesional european pentru asistenţii medicali generalişti români, desemnată prin OUG nr. 144/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a facilita depunerea cererilor de emitere a cardului, începând cu data de 01 februarie 2016, OAMGMAMR, prin filialele sale, acordă consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului electronic CPE, de către solicitanţi.

Taxa de emitere a Cardului Profesional European de către OAMGAMAMR este de 200 RON.

OAMGMAMR


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT

Vă anunţăm că SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, este în Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD )
Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

NEPI

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17. Vineri nu se va lucra cu publicul.

Programul cu publicul se va relua din data de 12 IANUARIE 2016, conform orarului de mai sus.

Pentru intrarea în clădire veţi suna la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.
Şi vi se va deschide uşa din interiorul sediului ( ca la orice interfon de bloc).

Expedierea documentelor către OAMGMAMR GALAŢI se va face la noua adresa de mai sus.


line_sep

Filiala GALAŢI a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit de la Ministerul Sănătăţii, Certificatele de Examen de Grad Principal pentru asistenţii medicali generalişti/moaşele şi asistenţii medicali de alte specialităţi, care au promovat examenul în sesiunea 2015.

Adeverinţele vor fi eliberate titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia, prin procură scrisă de împuternicire. La ridicarea adeverinţei, pe borderoul original transmis, se va scrie seria, numărul cărţii de identitate şi semnătura titularului adeverinţei, respectiv datele de identificare şi semnătura persoanei împuternicite prin procură care va ridica documentul original.

Borderoul original cu semnături se va returna la OAMGMAMR Naţional până la data 30.04.2016 însoţit de adeverinţele şi de lista nominală a persoanelor care nu le-au ridicat până la această dată, urmând ca aceste adeverinţe să poată fi ridicate de la Ministerul Sănătăţii, Direcţia Generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios.

Adeverinţele neeliberate până la această dată trebuie să NU fie desprinse de cotor.

Înainte de eliberare, adeverinţele de grad principal trebuie verificate.
Dacă acestea conţin greşeli de redactare, se vor returna în original pentru a fi corectate, însoţite de o copie a cărţii de identitate a titularului şi de specificarea în scris a erorii constatate.

Eliberarea adeverinţelor de către OAMGMAMR GALAŢI va începe cu data de 12 ianuarie 2016, la SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, din Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD ) Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17.

Intrarea în clădire se va face sunând la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.


line_sep

RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR OBŢINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 17.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană a OAMGMAMR GALAŢI , la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judeţene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare:

1. Descarcă  Download Cerere-tip

2. Descarcă  Download Model adeverinţă angajator

3. Descarcă documentele necesare pentru:

3.1.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienţă profesională

3.2.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care SE CERE experienţă profesională

3.3.  Download Alte titluri de calificare de asistent medical

3.4.  Download Titlul de calificare Moaşă - pentru care NU se cere experienţă profesională

3.5.  Download Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrică-Ginecologie OG pentru care SE CERE experienţă profesională


line_sep

ABONAMENTUL LA REVISTA "ARS MEDICA" PENTRU 2016 = 33 LEI ( 6 numere ) = 9 credite EMC!!!!Abonamentul se face la Oficiul Postal in perioada Decembrie 2015 - Ianuarie 2016!!!

Chitanta se aduce la sediu pentru inregistrarea creditelor in baza de date a filialei OAMGMAMR Galati!!!

line_sep

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

ANUNŢ            În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

            În acest sens:

- până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

- în perioada 16.12. 2015 - 08.01.2016 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

- începând cu data de 11.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

line_sep

Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.


 Download Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT !

ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI - PENTRU ANUL 2016Începând cu data de 23.11.2015 OAMGMAMR filiala Galaţi derulează activitatea de eliberare a Avizului anual - 2016 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moaşă.

Acordarea avizului pentru anul 2016 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
- copie a poliţei de asigurare
de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016,
- se păstrează limitele aplicate şi în anul 2015, respectiv valoarea minimă a poliţei este:
a)10.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în toate unităţile sanitare cu paturi, în serviciile de ambulanţă, în centrele de dializă, în creşe, în grădiniţe, etc;
b) 4.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, cabinetele medicale şcolare;
c) 2.000 EURO pentru asistenţii medicali de farmacie;

- Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat şi ştampilat de către angajator, cu excepţia asistenţilor medicali din unităţile sanitare care virează cotizaţia lunar pe statul de plată;
- Numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2015 (se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Galaţi, precum şi chitanţele de la plata abonamentelor la revista "Ars Medica", "Viaţa Medicală", etc );
- Condiţie - plata cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei care încasează lunar şi virează cotizaţia pe statul de plată; documentul ( chitanţa sau OP) care atestă plata cotizaţiei integral pentru anul 2015 şi plata pentru minim 6 luni în avans pentru anul 2016 - pentru cei care NU încasează lunar pe statul de plată şi NU virează lunar în contul organizatiei cotizaţia de membru ;
Salariul minim pe economie creşte la 1200 de lei de la 1 ianuarie !!!
- Certificatul de membru - în original, însoţit de actele doveditoare numai în cazul schimbării numelui titularului, sau cu o copie legalizată după diploma de studii - pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare
- Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate - pentru perioade mai mari de 6 luni, ( concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an, după caz.
- copie dupa Cartea de identitate - în cazul persoanelor care şi-au schimbat acest document ( pentru că a expirat) sau pentru că şi-au schimbat numele prin căsătorie sau divorţ şi copie după documentul care atestă acest lucru

NOTă: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea vor depune şi certificat se sănătate fizică şi psihică A5 ( se solicită anual ) în vederea eliberării avizului.

Avizele vor fi eliberate în ordinea depunerii dosarelor complete de către reprezentanţii OAMGMAMR din unităţile sanitare cu paturi, de către administratorii din farmacii, la sediul OAMGMAMR Galaţi, în limita programului de muncă normal al filialei.

Vor fi programate unităţile spitaliceşti la ridicarea Avizelor, în ordinea depunerii dosarelor pe baza numărului de intrare în OAMGMAMR Galaţi, eliberat la primirea dosarelor, dacă sunt indeplinite condiţiile pentru avizarea anuală a membrilor.

În perioada 20 decembrie 2015 - 10 ianuarie 2016 Filiala OAMGMAMR Galaţi va suspenda activitatea cu publicul.

Activitatea se va relua în programul obişnuit din data de 11 ianuarie 2016.

Conducerea filialei,

line_sep

Logo FEMIN

Noi oportunitati de calificare pentru personalul medical
din judetul Galati Download Comunicat Presa _proiect FEMIN

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


            Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât iniţierea proiectului prin care se oferă un curs de Educaţie Medicală Continuă GRATUIT, în fiecare an, achitat din fondurile filialei pentru membrii săi, începând din anul 2016.

            La cursurile organizate fără taxă de înscriere, pot participa gratuit numai membrii filialei OAMGMAMR Galaţi, care sunt cu plata cotizaţiei de membru la zi şi care nu au restanţe în realizarea creditelor EMC din anul 2015 ( din anul precedent ).PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA

line_sep

METODOLOGIE REATESTARE


În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competen?elor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 32/ 2009.

- http://www.oamr.ro/hotarare-nr-32-din-11-decembrie-2009-privind-aprobarea-metodologiei-de-reatestare-a-competentei-profesionale-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-a-asistentilor-medicali/

- DESCARCA METODOLOGIE REATESTARE

- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- TEMATICA REATESTARE - NUTRITIE-DIETETICA
- TEMATICA REATESTARE - LABORATOR
- TEMATICA REATESTARE - FARMACIE
- TEMATICA REATESTARE - BFKT
- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICO SOCIAL
- TEMATICA REATESTARE - IGIENA SI SANATATE PUBLICA
- TEMATICA REATESTARE - RADIOLOGIE
- TEMATICA REATESTARE - OBSTETRICA- GINECOLOGIE


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Vă informăm că pentru anul 2015, toţi asistenţii medicali vor primi Certificate noi de Membru cu timbru sec, iar pentru această schimbare trebuie ca asistentii să se prezinte la sediul organizaţiei judeţene cu vechiul certificat de membru in original, pe care îl vor preda si cu asigurarea de malpraxis pentru anul 2015 OBLIGATORIU încheiată de la 1 IANUARIE 2015 PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2015!

În ceea ce priveşte Avizul de Liberă Practică pentru 2015, acesta va consta într-un document separat CU TIMBRU SEC - emis si valabil anual, ce va însoţi Certificatul de Membru ( conform Hotărârii nr.2/10.10.2013, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 763/2013 )

Avizul anual se va elibera atât pentru asistenţii medicali care profesează, cât şi pentru cei care nu profesează.
Pentru cei care profesează, condiţiile de obţinere a avizului rămân aceleaşi;
Pentru cei care nu profesează este necesară achitarea cotizaţiei pentru anul 2015 şi asigurarea de răspundere civila pentru 2015.

Procesul de emitere a certificatelor şi de eliberare a avizelor se va desfăşura în conformitate cu procedurile legale şi va începe din data de 3 decembrie 2014!

Atenţie = Raportul per salariat din REVISAL pentru asistenţii medicali salariaţi - cu data angajării şi denumirea angajatorului

Având în vedere volumul mare de lucru, ne dorim să fie un proces foarte bine etapizat, astfel încât să preîntâmpinăm situaţiile nedorite şi să ne îndeplinim cu celeritate responsabilităţile instituţionale.

Atenţie = daca au aparut schimbari in documentele de identitate si actele profesionale!!!

Vor fi aduse:


1. Copie după Buletinul de identitate / Cartea de identitate.
2. Copie după certificatul de căsătorie / sentinţa de divorţ (dacă este cazul).
3. Copie după adeverinţa de grad principal (pentru cei care au susţinut şi promovat examenul) sau dupa Diplomele de la examenul de obtinere a unei noi specializari.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU REAVIZAREA ANUALĂ A CERTIFICATULUI DE MEMBRU !

- Certificatul de Membru (original)
- Raport per Salariat extras din REVISAL emis în ziua anterioară prezentării la reavizare ştampilat şi semnat de angajator
- Poliţa de asigurare pentru mal praxis valabilă pentru anul 2015 (original + copie)
- Acte de studii dobândite ulterior obţinerii Certificatului de Membru (original + copie)
- Cotizaţia 1% / lunar din salariul de încadrare achitată pentru întreg anul 2014 şi cel puţin pentru primele 6 luni ale anului 2015, pentru asistenţii medicali, de farmacie, cărora angajatorul nu le reţine 1 % pe statul de plată şi nu le virează lunar cotizaţia de membru în contul filialei OAMGMAMR Galaţi;
- Numărul de 30 de credite realizate pentru anul 2014!

Vă mulţumim pentru colaborare!
Daniela Artimof

line_sep

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


 Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014


line_sep

Noul Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă


Asistenţii medicali şi moaşele din România au, de la 1 mai 2014, un nou Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă.

Documentul a fost adoptat în şedinţa din 21 martie 2014 a Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Ca şi până acum, membrii OAMGMAMR trebuie să obţină, într-un an calendaristic, 30 de credite EMC.

Obligativitatea realizării creditelor se referă doar la asistenţii medicali/moaşele care exercită profesia. Fac excepţie membrii OAMGMAMR care au profesat mai puţin de şase luni şi asistenţii medicali nevăzători.

Asistenţii medicali cu alte dizabilităţi nu mai beneficiază de această excepţie.

Cel puţin 15 din cele 30 de credite trebuie să fie realizate prin cursuri!

Nici un curs nu va mai avea 30 de credite.

Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se acordă maxim 15 credite EMC, iar pentru cele cu aplicaţii practice - 18 credite.

Cursul de resuscitare cardio-respiratorie este obligatoriu o dată la 5 ( cinci ) ani.

ATENŢIE! ASISTENŢII MEDICALI CARE NU AU ABSOLVIT UN CURS DE RCR IN ULTIMII 5 ANI = 2009 - 2014, NU VOR MAI BENEFICIA DE AVIZAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU PENTRU ANUL 2015, PÂNĂ CAND NU VOR FACE CURSUL DE RCR!!!

Nu mai este obligatoriu - o dată la 3 ani - cursul de prevenirea infecţiilor nosocomiale.

Pentru promovarea examenului de grad principal se acordă 10 credite.

Obţinerea de competenţe sau a titlului de formator de formatori este creditată cu 20 de credite.

Pentru obţinerea unei specializări se acordă 30 credite.

Pentru obţinerea titlului de master se acordă 40 credite, iar pentru cel de doctor - 50 de credite. Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.

Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinut titlul/certificatul, o singură dată, la prezentarea documentului.

Şi atelierele de lucru sunt creditate. Pentru o zi (6 ore) de atelier de lucru/practică se acordă 6 credite, iar un atelier nu poate fi creditat cu mai mult de 12 credite.

Pentru stagiile practice se acordă se acordă 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu efectuată, dar nu mai mult de 20 de credite/an; pentru stagiile practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (2,5 credite/săptămână).

Stagiile practice în străinătate sunt creditate cu numărul de credite conferite de organismul european/internaţional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.

Din acest an revine educaţia medicală la distanţă (EMCD), care fusese eliminată în 2009. Programele de EMCD on-line se vor organiza iniţial ca programe pilot în municipiul Bucureşti şi în judeţul Cluj, ale căror rezultate vor fi analizate de Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă (CNEMC) şi BEx şi vor contribui la elaborarea normelor de creditare pentru cursurile on-line propriu-zise.

La mesele rotunde pot participa cel mult 20 de persoane. Se acordă 0,5 credite/oră, iar durata maximă este de 6 ore = 3 credite EMC!

În cazul simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor, cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel puţin 20 zile înaintea începerii programului.

O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau publicată.

Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional internaţional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul internaţional.

Autorii lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice vor primi un număr de credite înmulţit cu 1,5 faţă de participant. Coautorul va primi un număr de credite înmulţit cu 1,25 faţă de participant. O lucrare poate avea maxim trei coautori.

În ce priveşte publicarea materialelor ştiinţifice medicale, un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat. Rezumatele comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.

Pentru autor de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite/articol.

Autorii de articole publicate în reviste de specialitate în altă ţară sau de capitole în cărţi de specialitate primesc 30 credite.

Autorii de carte obţin 100 de credite pentru o carte, iar cei de traduceri de carte medicală 30 de credite.

Coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor.

Pentru redactor-şef de revistă medicală se acordă 30 de credite/an.

Asistenţii medicali şi moaşele pot obţine credite şi din abonamentele la revistele medicale. Astfel, revista "Ars medica", editată de OAMGMAMR, este creditată cu 9 credite/abonament anual. Pentru alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii se acordă 5 credite.

Numărul maxim de credite obţinute din abonamente la publicaţii nu poate fi mai mare de 14.

Furnizorii de EMC acreditaţi nu pot derula cursuri fără avizul filialei pe teritoriul căreia se desfăşoară cursurile respective. Dacă la curs participă şi membri ai altor filiale, filiala organizatoare se obligă să transmită lista nominală a acestora, filialei de provenienţă. în caz contrar, aceasta din urmă poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării.

Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008. Download Descarca: Normele de creditare a programelor EMC.

line_sep

NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂhttp://oammr-galati.ro/index.php?id=leg

line_sep

Site gazduit de Romarg.ro         126289 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!