Bine ati venit!

line_separator

August 2016
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

line_separator
line_separator


line_sep

EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞE, ASISTENŢI MEDICALI, SURORI MEDICALE ŞI OFICIANŢI MEDICALIÎnscrierea candidaţilor pentru Examenul de Grad Principal Sesiunea 2016

Ordinul Asistenţilor Medicali din România organizează şi în anul 2016 examenul de grad principal pentru asistenţii medicali.

(1) La examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- liceu sanitar;
- şcoală postliceală sanitară;
- colegiu medical universitar;
- facultate de medicină - Specializarea de asistenţă medicală / Specializarea de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulată de minim 5 ani ( lucraţi efectiv ) în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului.
în sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.
Biroul executiv al O.A.M.G.M.A.M.R poate aproba, prin decizie, derogarea de la condiţia de durată a experienţei profesionale menţionată;

c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului, în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică;

(3) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.

Art.20 (1) La înscriere, candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a).
La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazurile prevăzute la art.19 alin. (3) candidatul va depune copia diplomei obţinută în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;


f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz: - experienţa profesională cumulată de minim 5 ani ( lucraţi efectiv ) la data susţinerii la examenului, dobândită în condiţiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia; - condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune Contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care sa înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Vom reveni cu precizări privind calendarul desfăşurării examenului şi taxa de examen.

line_sep

O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI

CONCEDIU DE ODIHNĂ


PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PROFESIONALĂ

PROGRAM CU PUBLICUL:

MARŢI - MIERCURI 02 - 03.08.2016 - 10:00 - 14:00

MARŢI 09.08.2016 - 10:00 - 14:00

MARŢI 16.08.2016 - 10:00 - 14:00

MIERCURI 24.08.2016 - 10:00 - 14:00

LUNI 29.08.2016 - 10:00 - 14:00

PROGRAMUL NORMAL CU PUBLICUL SE VA RELUA DIN
DATA DE 01.09.2016


line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru luna - SEPTEMBRIE 2016.


Inscrierea la cursul ales si achitarea lui se face anterior la sediul OAMGMAMR Galati sau la reprezentantii OAMGMAMR din spitale.


Data începerii cursului - Denumirea cursului - Lectorul Cursului

- 02.09.2016 - 03.09.2016 - Consimtamantul Informat - dreptul fundamental al pacientului si obligatia asistentului medical - Dr. Rogozea Liliana

- 09.09.2016 - 11.09.2016 - Diabetul - Actualitati in diagnosticul si managementul diabetului - Dr. Chirita Luminita Maria

- 09.09.2016 - 11.09.2016 - Urgente respiratorii la adult - Dr. Dragomir Liliana

- 13.09.2016 - 15.09.2016 - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - Dr. Ursu Domnica

- 16.09.2016 - 18.09.2016 - Sindromul metabolic - O adevarata "BOMBA CU CEAS" cu potential ridicat de gravitate - O consecinta a unui stil de viata nesanatos - Dr. Chirita Luminita Maria

- 23.09.2016 - 25.09.2016 - SOCUL - Formele ETIOPATOGENICE de SOC si tratamentul de urgenta - Dr. Miulescu Magdalena

- 27.09.2016 - 29.09.2016 - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - Dr. Ursu Domnica

- 30.09.2016 - 02.10.2016 - SOCUL - Formele ETIOPATOGENICE de SOC si tratamentul de urgenta - Dr. Miulescu Magdalena

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

Organizarea şi desfaşurarea Programului Naţional de pregătire a infirmierelorVa informam ca OAMGMAMR GALATI va demara un nou curs pentru CALIFICAREA INFIRMIERELOR, incepand cu 1 OCTOMBRIE 2016 !!!

Perioada de inscrieri - de la 20 IULIE 2016 pana la data de 23 SEPTEMBRIE 2016

Taxa de scolarizare 500 lei. ( Din care 200 lei achitata la momentul inscrierii )

Programul de calificare va dura de la 1 OCTOMBRIE 2016 pana la 15 IANUARIE 2017

VA ROG FRUMOS SA ANUNTATI CELOR INTERESATI, INCEPEREA INSCRIERILOR LA SEDIUL FILIALEI OAMGMAMR GALATI, Str. Brailei, nr 31, programul de luni pana joi de la 9 la 15.

Va multumim pentru colaborare,

Daniela Artimof
Presedinte OAMGMAMR Galati

Pentru informatii
Tel. 0336802521

line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 19/2016 din 12 mai 2016
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 1 iulie 2016            În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia.

             Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să solicite eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea:

a) stabilirii relaţiilor contractuale, în calitate de persoană fizică independentă;

b) înfiinţării cabinetelor individuale de practică independentă;

c) exercitării profesiei în afara graniţelor României ( în toate ţările din afara graniţelor României ) Download HOTĂRÂRE Nr. 19/2016 din 12 mai 2016

line_sep

Demersuri OAMGMAMR privind echivalarea studiilorPentru a da posibilitatea echivalării studiilor postliceale sanitare cu studii superioare pentru asistenţii medicali, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a transmis Ministerului Educaţiei următoarea propunere de modificare a Legii nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale:

"În învăţământul superior din domeniul medical, universităţile, în baza autonomiei universitare, pot recunoaşte, pe baza condiţiilor stabilite de Senatul universităţii, creditele de studii transferabile obţinute de către absolvenţii învăţământului postliceal sanitar posesori ai diplomei de bacalaureat şi pot continua studiile universitare cu respectarea standardelor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior".


PUNCT DE VEDERE al OAMGMAMR

referitor la problematica echivalării studiilor asistentelor medicale absolvente de şcoli postliceale cu asistentele medicale absolvente de studii superioareAvând în vedere atât importanţa pe care problematica echivalării o are pentru membrii organizaţiei noastre cât şi dezinformările şi acuzaţiile pe care le-am observat în mediul online, mass-media şi reţelele sociale, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) îşi face cunoscut punctul de vedere cu privire la această problemă.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România NU se poziţionează împotriva echivalării studiilor asistentelor medicale absolvente de şcoli postliceale cu asistentele medicale absolvente de studii superioare.

Mai mult, OAMGMAMR, prin reprezentarea directă a D-lui Preşedinte Mircea Timofte, a participat la şedinţa Comisiei de Dialog Social, din 25 februarie 2016, al cărei obiectiv a fost iniţierea unui proces de soluţionare a acestei probleme.

În cazul în care va fi invitată, organizaţia noastră intenţionează să participe şi pe viitor la asemenea întâlniri, oferind consultanţă pentru rezolvarea acestei provocări.

Solicitarea privind echivalarea studiilor contravine în momentul de faţă legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 1/2011, care prevede în Articolul 120:

Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate şi care potrivit articolului 174 stipulează: în învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile obţinute în învăţământul postliceal.


În contextul dat, considerăm eficient ca toate organizaţiile care vor să demareze iniţiative de rezolvare a problemei, să le adreseze către Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, nu către Ministerul Sănătăţii, aşa cum s-a făcut până în acest moment, acest organism fiind direct responsabil de formarea asistenţilor medicali.

Astfel, una din soluţiile pe care le vedem posibile este acreditarea de către ARACIS a unui program de scurtă durată în sistemul de educaţie superioară, la care să aibă acces numai absolvenţi ai şcolilor postliceale, program în urma căruia asistentele medicale să devină absolvente de studii superioare.

Ţinem să menţionăm, totuşi, că universităţile care vor decide să deruleze un astfel de program, nu vor putea accepta sub umbrela programului decât un număr restrâns de participanţi, întrucât trebuie să respecte standardele de calitate impuse (proporţionalitatea directă între cadre didactice şi studenţi, existenţa unei baze materiale suficiente, etc.).

Mai mult, considerăm că propunerea desfiinţării şcolilor postliceale de profil este o soluţie extremă şi poate fi văzută ca având caracter discriminatoriu şi limitativ, încălcând o serie de principii care stau la baza legii învăţământului, printre care principiul asigurării egalităţii de şanse şi principiul incluziunii sociale.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este o organizaţie profesională şi de reglementare cu rol de a elabora norme şi reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, astfel încât profesioniştii să asigure pacienţilor servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi securitate.

Aşadar, subliniem că, indiferent de maniera în care se va soluţiona aceasta speţă, atenţia organizaţiei noastre se va îndrepta în mod constant spre calitatea procesului de educaţie şi formare al asistenţilor medicali, care va determina calitatea serviciilor oferite pacienţilor.

În final, OAMGMAMR atrage atenţia tuturor organizaţiilor care reprezintă interesele cadrelor medicale asupra responsabilităţii pe care o avem în interpretarea actelor normative şi modalitatea sinceră şi dezinteresată în care transmitem mesajele către grupurile noastre ţintă.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Preşedinte
Mircea Timofte

line_sep

"Cadru metodologic privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenţii medicali care nu au urmat studii universitare de licenţă"

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Investeşte în oameni!
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 1.2: Calitate în învăţământul superior
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/155/1.2/S/141134 Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

GHID DE BUNE PRACTICI


 Download GHID DE BUNE PRACTICI

 Download PROIECTUL EUROPEAN ECHIVALARE - Lista expertilor - 30.04.2015

 Download PROIECTUL EUROPEAN ECHIVALARE - Lista finala a expertilor pe termen scurt selectati si respinsi


line_sep

OAMGMAMR Galaţi organizează LUNI 20 iunie de la ora 9:15 la ora 14, la HOTEL VEGA, cursul cu tema: "Drepturile pacientului - de la cerinte etice si calitative ale practicii medicale la raspunderea juridica a asistentului medical".

Cursul este susţinut de DR. NANU ANDREI - ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR (SNSPMPDS) - ŞEF DE LUCRARI U.M.F. "CAROL DAVILA" BUCUREŞTI

Cursul se adresează directorului de îngrijiri, asistenţilor şefi de spital / secţie, TUTUROR asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor

Agenda cursului:

- Aparitia bioeticii

- De la principii bioetice la legislatia medicala nationala

- Respectarea drepturilor pacientului, cerinta calitativa pentru acreditarea spitalelor

- Tipuri de raspundere juridica a asistentului medical

- Spete

- Aspecte procedurale

- Raspunderea civila a asistentului medical

- Consimtamantul informat

- Confidentialitatea datelor medicale

- Discriminarea,

- Accesul pacientilor la datele medicale

- Accesul media

- Raspunderea penala a asistentului medical

- Raspunderea disciplinara a asistentului medical

line_sep

ANUNŢ - NOU!!!Programe de specializare organizate de către SNSPMPDSB:

1. Balneo-fizioterapie

2. Igienă şi sănătate publică

3. Laborator

4. Nutriţie şi dietetică

5. Radiologie - imagistică medicală

Conform Ordinului M.S. nr. 613/2013, la Programul de pregătire pentru obţinerea specializărilor pot participa doar asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, având prioritate cei încadraţi pe postul corespunzător specializărilor respective.

Pentru înscrierea la Programul de specializare, pentru Anul de învăţământ 2016 - 2017 unităţile sanitare publice sau private, vor trimite prin e-mail ( asistentimed@snspms.ro,) în perioada 1 iunie 2016 - 1 septembrie 2016:

1. Solicitarea din partea conducerii instituţiei, conţinând tabelul nominal cu asistenţii medicali, specializarea dorită, datele de contact ale instituţiei;

2. Dosarul de înscriere al fiecărui participant cu următoarele documente scanate:

- C.I./B.I;
- diplomă sau atestat din care reiese specialitatea asistent medical generalist sau de pediatrie ;
- Certificatul de membru / Avizul anual de liberă practică - de la OAMGMAMR;
- adeverinţă de salariat;
- număr telefon , adresă e-mail.


În baza solicitărilor primite de la unităţile sanitare, după finalizarea înscrierilor, SNSPMPDSB în parteneriat cu responsabilul national de program:

- organizează grupe pe serii de pregătire şi pe Centre universitare pentru fiecare specializare în parte;
- repartizează participanţii pe specializări/ grupe/ Centre universitare ;
- afişează pe site-ul www.snspms.ro, listele nominale (în ordine alfabetică) cu participanţii la program precum şi taxa de instruire;
- dosarul în format fizic (pe hârtie) se trimite după repartizarea participanţilor pe Centre universitare si afişarea lor pe site-ul şcolii.

Alte precizări:

- După 1 decembrie 2016 se vor publica pe site-ul www.snspms.ro, informaţii privind data si locaţia primei întâlniri cu responsabilul local de program, care îi va anunţa orarul de curs.

- Participarea la specializare este fără scoatere din activitate.

- Unităţile sanitare asigură respectarea prevederilor art. 197 şi 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

- Plata taxei de participare se face în contul SNSPMPDSB, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

- Taxa de instruire se plăteşte integral în perioada 01.01.2017 - 01.02.2017, specificand numele candidatului si specializarea la care participă .

- Copia după dovada plăţii se trimite la nr. de fax: 021.255.64.45 sau scanat pe e-mailasistentimed@snspms.ro

- Factura proformă pentru achitarea taxei se eliberează numai la cerere

- Unităţile sanitare care doresc factură proformă, o solicită la telefon: 021.252.04.25/int. 117 sau 133 (Serviciul financiar-contabilitate).

Dupa începerea cursului, cursantul se poate retrage doar cu o justificare dovedită trimisă şcolii.

Pentru programele organizate in anul 2016, taxa de participare a fost de 1600 lei.

Bugetul de program pentru seria 2016-2017 se va intocmi dupa finalizarea perioadei de inscriere.

Tabelul cu asistenţii medicali generalişti şi/sau de pediatrie înscrişi la cursurile de specializare va fi trimis şi la Filiala OAMGMAMR Galaţi - Nr. Fax 0336802522 sau email: dana24art@gmail.com sau oammr.gl@gmail.com

line_sep

Planul Naţional de Dezvoltare/Formare Profesională Continuă
a asistenţilor medicali generalişti şi a moaşelor


Măsurile adoptate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind dezvoltarea profesională continuă


 Download Planul Naţional de Dezvoltare/Formare Profesională Continuă

line_sep

Anunt Concurs asistenti medicali - Administratia Nationala a Penitenciarelor Download Anunt Concurs
 Download Centre de Concurs
 Download Posturi
 Download Proba Calculator
 Download Proba Practica
 Download Tematica

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Filiala Galaţi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, certificatele de absolvire pentru absolvenţii care au participat la examenul de obţinere a celei de-a doua specializări în sesiunea octombrie 2015.

Certificatele se eliberează titularului pe baza prezentării documentului de identitate sau împuternicitului pe baza împuternicirii (nelegalizată), însoţită de o copie după cartea de identitate atât a titularului cât şi a persoanei împuternicite.

După eliberarea certificatelor, tabelul nominal având semnăturile de primire ale titularilor sau împuterniciţilor se înaintează la sediul central al OAMGMAMR la Bucureşti.

line_sep

NOU!!! PROGRAMUL EMC - CURSURI EMC 2016!

Conform Hotarârii Consiliului Judeţean al OAMGMAMR Galaţi din 2015, În anul 2016, Conducerea filialei Galaţi a OAMGMAMR a hotărât Demararea Proiectului prin care se oferă un curs GRATUIT pe an membrilor filialei, curs susţinut financiar din fondurile Filialei Galaţi a OAMGMAMR!

NU BENEFICIAZĂ DE UN CURS GRATUIT în anul 2016:

- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2016 cu restanţe de credite EMC pentru anul 2015,
- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2016 cu restanţe la plata cotizaţiei din anul 2015,

În cazul în care asistentul medical participă OBLIGATORIU la primul curs de educaţie medicală continuă de RCR în anul 2016 = cu taxa de 40 lei, va beneficia ulterior de un curs gratuit, achitat din fondurile OAMGMAMR Galati!!

- Un asistent medical nu poate participa de mai multe ori la acelaşi curs într-un an calendaristic;

- Pentru anul 2016 - un curs cu taxă achitată de către membrul OAMGMAMR Galaţi, efectuat la sediul filialei - costă 40 RON.

- Conform Hotărârii nr. 4/21.03.2014 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR nu se vor mai reporta începând cu anul 2016 pentru anul 2017 creditele acumulate în plus peste numărul obligatoriu de 30 credite EMC într-un an calendaristic 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016

Toate manifestările EMC sunt creditate de OAMGMAMR filiala GALATI!!!


- Programul pentru înscrieri cursuri: LUNI - orele 9:00-17:00, şi MARTI, MIERCURI, JOI - orele 9:00-15:00 = în limita locurilor disponibile


line_sep

Logo FEMIN

FEMIN - Paşi în realizarea sustenabilităţii proiectului şi în transferabilitatea rezultatelorOrdinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a implementat în perioada mai 2014-decembrie 2015 proiectul confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!" cu titlul "Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii - FEMIN"- POSDRU/144/6.3/S/128729.

Una din principalele preocupari actuale ale organizaţiei noastre este asigurarea sustenabilităţii şi transferabilităţii rezultatelor proiectului, o primă acţiune constând în diseminarea cât mai largă a acestora.

Prin implementarea acestui proiect s-a facilitat accesul egal la ocupare şi îmbunătăţirea mobilităţii pe piaţa muncii pentru 700 de femei din sistemul sanitar din 3 regiuni de dezvoltare ( Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Bucureşti Ilfov).

Evaluarea finală a rezultatelor proiectului a relevat un bilanţ pozitiv, atât în cadrul cursurilor de calificare şi perfecţionare, cât şi în cadrul activităţilor de promovare a egalităţii de şanse şi de gen.

Printre cele mai importante realizări se numară organizarea de cursuri de calificare în meseriile de Baby-Sitter şi îngrijitoare bătrâni la domiciliu pentru 700 de femei. în urma acestor cursuri 695 de femei au obţinut certificate de absolvire ANC recunoscute la nivel naţional şi european, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piaţa muncii, noi oportunităţi de ocupare, precum şi posibilitatea obţinerii unui venit suplimentar.

Tot în cadrul proiectului au fost organizate şi cursuri de perfecţionare în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei pentru 90 de femei cu vârste peste 45 de ani. Aceste cursuri pentru dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi IT, au oferit noi perspective profesionale şi personale participantelor, şi le foloseşte practic la o mai uşoara şi mai eficienta adaptare la schimbările frecvente de standarde din sistemul de sănătate. în acelaşi timp, cursantele au căpătat o noua atitudine în raport cu vârsta, îmbătrânirea activă devenind dintr-un simplu concept o realitate individuală asumată fără temeri, cu mai multa încredere în forţele proprii, bazată pe abilităţile şi cunoştinţele nou dobândite şi mai mult optimism privind înaintarea în vârsta şi posibilitatea de a avea o viaţă activă.

A doua dimensiune a proiectului, axată pe promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen, a fost asigurată prin organizarea a 15 ateliere de lucru cu caracter interactiv, la care au participat 600 de femei din grupul ţintă. Aceste ateliere de lucru au oferit participantelor o bază de cunoştinţe legislative şi noţiuni importante din sfera egalităţii de gen, armonizarea vieţii de familie şi dezvoltarea carierei profesionale şi au contribuit la creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte importanţa asigurării echilibrului între viaţa de familie, viaţa personală şi viaţa profesională.

O altă activitate extrem de apreciată de către participante a fost schimbul de experienţă transnaţională organizat la Madrid în 3 serii, pentru 60 de femei. Tema vizitelor a constituit-o transferul de bune practici între sistemul medical din România şi cel din Spania, în special în ceea ce priveşte aspectele legate de reconcilierea dintre viaţa de familie şi carieră.

Cele 3 conferinţe regionale organizate în cadrul campaniei de promovare şi conştientizare - acces pe piaţa muncii spre finalul proiectului, au contribuit şi la transferabilitatea rezultatelor proiectului în rândul altor persoane.

Un alt mijloc de asigurare a sustenabilităţii proiectului şi transferabilitate a rezultatelor a constat în diseminarea cat mai largă a principalelor materiale realizate în cadrul proiectului, respectiv ghidul de bune practici în domeniul egalităţii de şanse şi revista proiectului - "Sub umbrela proiectului FEMIN".

Ghidul de bune practici în domeniul egalităţii de şanse are la bază o cercetare sociologică realizată de experţii din proiect pe un eşantion de circa 600 de persoane, cu precădere din rândul asistentelor medicale. Ghidul conţine instrumente teoretice, dar şi sfaturi şi recomandari practice, bazate pe discuţiile din timpul atelierelor, legate de găsirea unor soluţii pentru reconcilierea între Familie şi Carieră.

În perioada mai - decembrie 2015, Ghidul de bune practici tipărit în 2500 de exemplare, a fost distribuit la nivel naţional, în 10 judeţe din ţară, fiind folosit gratuit de elevii şcolilor cu profil sanitar şi angajaţii din uniţăţile sanitare, fără a fi necesare alte influxuri financiare.

Ghidul de bune practici şi Raportul de cercetare - Familie şi Carieră - care este o variantă extinsă a secţiunii alocate cercetării din cadrul ghidului, pot fi accesate pe site-ul proiectului www.femin.ro.

În prezent, OAMGMAMR desfaşoară o serie de acţiuni în vederea evaluării impactului produs de implementarea proiectului şi asigurării sustenabilităţii proiectului. în acest sens, a fost creat un chestionar de feedback pentru a fi completat de către un număr cât mai mare din grupul tinţă participant la activităţile proiectului. Scopul acestui chestionar este de a urmări şi analiza modul în care persoanele incluse în grupul tinţă au beneficiat de activităţile care le-au fost adresate şi beneficiile reale aduse de proiect în dezvoltarea carierei acestora.

De asemenea, organizaţia intenţionează să continue activitatea de formare profesională prin organizarea de cursuri de calificarea pentru persoanele angajate în sectorul sanitar.

Organizaţia va acorda în continuare o importanţă deosebită promovării egalităţii de şanse şi de gen prin organizarea unor prelegeri axate pe teme specifice domeniului, contribuind astfel, la valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul atelierelor de lucru şi transferabilitatea acestora către alte persoane.

Pentru informaţii suplimentare, contactati OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, Bucuresti; tel: (021) 2240055; www.oamr.ro; www.femin.ro, OAMMRomania@gmail.com.
Întocmit: Raluca Cheptănaru, Expert informare şi promovare

line_sep

ANUNT IMPORTANT!

Pentru facilitarea liberei circulaţii a asistenţilor medicali generalişti pe teritoriul UE, Comisia Europeană, în baza Regulamentului 983/2015, a prevăzut introducerea cardului profesional european (CPE), pentru asistenţii medicali generalişti, începând cu data de 18 ianuarie 2016.

Pentru obţinerea Cardului Profesional European persoanle interesate vor accesa adresa portalul Your Europe ("Europa Ta" - http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm/) la care vor fi publicate toate documentele necesare care au fost notificate de autoritatile competente din fiecare Stat Membru ( http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=asistenti_medicali_generalisti).

Documentele în format electronic vor fi încarcate în profilul virtual al solicitantului, după conectarea la interfaţa publică a IMI, printr-un cont de utilizator înregistrat prin platforma europeană a Comisiei Europene (ECAS - European Commission Authentification System).

La nivel naţional, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este autoritatea competentă de emitere şi, după caz, de eliberare a cardului profesional european pentru asistenţii medicali generalişti români, desemnată prin OUG nr. 144/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a facilita depunerea cererilor de emitere a cardului, începând cu data de 01 februarie 2016, OAMGMAMR, prin filialele sale, acordă consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului electronic CPE, de către solicitanţi.

Taxa de emitere a Cardului Profesional European de către OAMGAMAMR este de 200 RON.

OAMGMAMR


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT

Vă anunţăm că SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, este în Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD )
Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

NEPI

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17. Vineri nu se va lucra cu publicul.

Programul cu publicul se va relua din data de 12 IANUARIE 2016, conform orarului de mai sus.

Pentru intrarea în clădire veţi suna la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.
Şi vi se va deschide uşa din interiorul sediului ( ca la orice interfon de bloc).

Expedierea documentelor către OAMGMAMR GALAŢI se va face la noua adresa de mai sus.


line_sep

Filiala GALAŢI a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit de la Ministerul Sănătăţii, Certificatele de Examen de Grad Principal pentru asistenţii medicali generalişti/moaşele şi asistenţii medicali de alte specialităţi, care au promovat examenul în sesiunea 2015.

Adeverinţele vor fi eliberate titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia, prin procură scrisă de împuternicire. La ridicarea adeverinţei, pe borderoul original transmis, se va scrie seria, numărul cărţii de identitate şi semnătura titularului adeverinţei, respectiv datele de identificare şi semnătura persoanei împuternicite prin procură care va ridica documentul original.

Borderoul original cu semnături se va returna la OAMGMAMR Naţional până la data 30.04.2016 însoţit de adeverinţele şi de lista nominală a persoanelor care nu le-au ridicat până la această dată, urmând ca aceste adeverinţe să poată fi ridicate de la Ministerul Sănătăţii, Direcţia Generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios.

Adeverinţele neeliberate până la această dată trebuie să NU fie desprinse de cotor.

Înainte de eliberare, adeverinţele de grad principal trebuie verificate.
Dacă acestea conţin greşeli de redactare, se vor returna în original pentru a fi corectate, însoţite de o copie a cărţii de identitate a titularului şi de specificarea în scris a erorii constatate.

Eliberarea adeverinţelor de către OAMGMAMR GALAŢI va începe cu data de 12 ianuarie 2016, la SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, din Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD ) Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17.

Intrarea în clădire se va face sunând la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.


line_sep

RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR OBŢINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 17.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană a OAMGMAMR GALAŢI , la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judeţene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare:

1. Descarcă  Download Cerere-tip

2. Descarcă  Download Model adeverinţă angajator

3. Descarcă documentele necesare pentru:

3.1.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienţă profesională

3.2.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care SE CERE experienţă profesională

3.3.  Download Alte titluri de calificare de asistent medical

3.4.  Download Titlul de calificare Moaşă - pentru care NU se cere experienţă profesională

3.5.  Download Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrică-Ginecologie OG pentru care SE CERE experienţă profesională


line_sep

ABONAMENTUL LA REVISTA "ARS MEDICA" PENTRU 2016 = 33 LEI ( 6 numere ) = 9 credite EMC!!!!Abonamentul se face la Oficiul Postal in perioada Decembrie 2015 - Ianuarie 2016!!!

Chitanta se aduce la sediu pentru inregistrarea creditelor in baza de date a filialei OAMGMAMR Galati!!!

line_sep

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

ANUNŢ            În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

            În acest sens:

- până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

- în perioada 16.12. 2015 - 08.01.2016 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

- începând cu data de 11.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

line_sep

Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.


 Download Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT !

ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI - PENTRU ANUL 2016Începând cu data de 23.11.2015 OAMGMAMR filiala Galaţi derulează activitatea de eliberare a Avizului anual - 2016 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moaşă.

Acordarea avizului pentru anul 2016 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
- copie a poliţei de asigurare
de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016,
- se păstrează limitele aplicate şi în anul 2015, respectiv valoarea minimă a poliţei este:
a)10.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în toate unităţile sanitare cu paturi, în serviciile de ambulanţă, în centrele de dializă, în creşe, în grădiniţe, etc;
b) 4.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, cabinetele medicale şcolare;
c) 2.000 EURO pentru asistenţii medicali de farmacie;

- Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat şi ştampilat de către angajator, cu excepţia asistenţilor medicali din unităţile sanitare care virează cotizaţia lunar pe statul de plată;
- Numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2015 (se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Galaţi, precum şi chitanţele de la plata abonamentelor la revista "Ars Medica", "Viaţa Medicală", etc );
- Condiţie - plata cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei care încasează lunar şi virează cotizaţia pe statul de plată; documentul ( chitanţa sau OP) care atestă plata cotizaţiei integral pentru anul 2015 şi plata pentru minim 6 luni în avans pentru anul 2016 - pentru cei care NU încasează lunar pe statul de plată şi NU virează lunar în contul organizatiei cotizaţia de membru ;
Salariul minim pe economie creşte la 1200 de lei de la 1 ianuarie !!!
- Certificatul de membru - în original, însoţit de actele doveditoare numai în cazul schimbării numelui titularului, sau cu o copie legalizată după diploma de studii - pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare
- Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate - pentru perioade mai mari de 6 luni, ( concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an, după caz.
- copie dupa Cartea de identitate - în cazul persoanelor care şi-au schimbat acest document ( pentru că a expirat) sau pentru că şi-au schimbat numele prin căsătorie sau divorţ şi copie după documentul care atestă acest lucru

NOTă: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea vor depune şi certificat se sănătate fizică şi psihică A5 ( se solicită anual ) în vederea eliberării avizului.

Avizele vor fi eliberate în ordinea depunerii dosarelor complete de către reprezentanţii OAMGMAMR din unităţile sanitare cu paturi, de către administratorii din farmacii, la sediul OAMGMAMR Galaţi, în limita programului de muncă normal al filialei.

Vor fi programate unităţile spitaliceşti la ridicarea Avizelor, în ordinea depunerii dosarelor pe baza numărului de intrare în OAMGMAMR Galaţi, eliberat la primirea dosarelor, dacă sunt indeplinite condiţiile pentru avizarea anuală a membrilor.

În perioada 20 decembrie 2015 - 10 ianuarie 2016 Filiala OAMGMAMR Galaţi va suspenda activitatea cu publicul.

Activitatea se va relua în programul obişnuit din data de 11 ianuarie 2016.

Conducerea filialei,

line_sep

Logo FEMIN

Noi oportunitati de calificare pentru personalul medical
din judetul Galati Download Comunicat Presa _proiect FEMIN

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


            Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât iniţierea proiectului prin care se oferă un curs de Educaţie Medicală Continuă GRATUIT, în fiecare an, achitat din fondurile filialei pentru membrii săi, începând din anul 2016.

            La cursurile organizate fără taxă de înscriere, pot participa gratuit numai membrii filialei OAMGMAMR Galaţi, care sunt cu plata cotizaţiei de membru la zi şi care nu au restanţe în realizarea creditelor EMC din anul 2015 ( din anul precedent ).PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA

line_sep

METODOLOGIE REATESTARE


În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competen?elor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 32/ 2009.

- http://www.oamr.ro/hotarare-nr-32-din-11-decembrie-2009-privind-aprobarea-metodologiei-de-reatestare-a-competentei-profesionale-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-a-asistentilor-medicali/

- DESCARCA METODOLOGIE REATESTARE

- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- TEMATICA REATESTARE - NUTRITIE-DIETETICA
- TEMATICA REATESTARE - LABORATOR
- TEMATICA REATESTARE - FARMACIE
- TEMATICA REATESTARE - BFKT
- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICO SOCIAL
- TEMATICA REATESTARE - IGIENA SI SANATATE PUBLICA
- TEMATICA REATESTARE - RADIOLOGIE
- TEMATICA REATESTARE - OBSTETRICA- GINECOLOGIE


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Vă informăm că pentru anul 2015, toţi asistenţii medicali vor primi Certificate noi de Membru cu timbru sec, iar pentru această schimbare trebuie ca asistentii să se prezinte la sediul organizaţiei judeţene cu vechiul certificat de membru in original, pe care îl vor preda si cu asigurarea de malpraxis pentru anul 2015 OBLIGATORIU încheiată de la 1 IANUARIE 2015 PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2015!

În ceea ce priveşte Avizul de Liberă Practică pentru 2015, acesta va consta într-un document separat CU TIMBRU SEC - emis si valabil anual, ce va însoţi Certificatul de Membru ( conform Hotărârii nr.2/10.10.2013, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 763/2013 )

Avizul anual se va elibera atât pentru asistenţii medicali care profesează, cât şi pentru cei care nu profesează.
Pentru cei care profesează, condiţiile de obţinere a avizului rămân aceleaşi;
Pentru cei care nu profesează este necesară achitarea cotizaţiei pentru anul 2015 şi asigurarea de răspundere civila pentru 2015.

Procesul de emitere a certificatelor şi de eliberare a avizelor se va desfăşura în conformitate cu procedurile legale şi va începe din data de 3 decembrie 2014!

Atenţie = Raportul per salariat din REVISAL pentru asistenţii medicali salariaţi - cu data angajării şi denumirea angajatorului

Având în vedere volumul mare de lucru, ne dorim să fie un proces foarte bine etapizat, astfel încât să preîntâmpinăm situaţiile nedorite şi să ne îndeplinim cu celeritate responsabilităţile instituţionale.

Atenţie = daca au aparut schimbari in documentele de identitate si actele profesionale!!!

Vor fi aduse:


1. Copie după Buletinul de identitate / Cartea de identitate.
2. Copie după certificatul de căsătorie / sentinţa de divorţ (dacă este cazul).
3. Copie după adeverinţa de grad principal (pentru cei care au susţinut şi promovat examenul) sau dupa Diplomele de la examenul de obtinere a unei noi specializari.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU REAVIZAREA ANUALĂ A CERTIFICATULUI DE MEMBRU !

- Certificatul de Membru (original)
- Raport per Salariat extras din REVISAL emis în ziua anterioară prezentării la reavizare ştampilat şi semnat de angajator
- Poliţa de asigurare pentru mal praxis valabilă pentru anul 2015 (original + copie)
- Acte de studii dobândite ulterior obţinerii Certificatului de Membru (original + copie)
- Cotizaţia 1% / lunar din salariul de încadrare achitată pentru întreg anul 2014 şi cel puţin pentru primele 6 luni ale anului 2015, pentru asistenţii medicali, de farmacie, cărora angajatorul nu le reţine 1 % pe statul de plată şi nu le virează lunar cotizaţia de membru în contul filialei OAMGMAMR Galaţi;
- Numărul de 30 de credite realizate pentru anul 2014!

Vă mulţumim pentru colaborare!
Daniela Artimof

line_sep

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


 Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014


line_sep

Noul Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă


Asistenţii medicali şi moaşele din România au, de la 1 mai 2014, un nou Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă.

Documentul a fost adoptat în şedinţa din 21 martie 2014 a Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Ca şi până acum, membrii OAMGMAMR trebuie să obţină, într-un an calendaristic, 30 de credite EMC.

Obligativitatea realizării creditelor se referă doar la asistenţii medicali/moaşele care exercită profesia. Fac excepţie membrii OAMGMAMR care au profesat mai puţin de şase luni şi asistenţii medicali nevăzători.

Asistenţii medicali cu alte dizabilităţi nu mai beneficiază de această excepţie.

Cel puţin 15 din cele 30 de credite trebuie să fie realizate prin cursuri!

Nici un curs nu va mai avea 30 de credite.

Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se acordă maxim 15 credite EMC, iar pentru cele cu aplicaţii practice - 18 credite.

Cursul de resuscitare cardio-respiratorie este obligatoriu o dată la 5 ( cinci ) ani.

ATENŢIE! ASISTENŢII MEDICALI CARE NU AU ABSOLVIT UN CURS DE RCR IN ULTIMII 5 ANI = 2009 - 2014, NU VOR MAI BENEFICIA DE AVIZAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU PENTRU ANUL 2015, PÂNĂ CAND NU VOR FACE CURSUL DE RCR!!!

Nu mai este obligatoriu - o dată la 3 ani - cursul de prevenirea infecţiilor nosocomiale.

Pentru promovarea examenului de grad principal se acordă 10 credite.

Obţinerea de competenţe sau a titlului de formator de formatori este creditată cu 20 de credite.

Pentru obţinerea unei specializări se acordă 30 credite.

Pentru obţinerea titlului de master se acordă 40 credite, iar pentru cel de doctor - 50 de credite. Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.

Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinut titlul/certificatul, o singură dată, la prezentarea documentului.

Şi atelierele de lucru sunt creditate. Pentru o zi (6 ore) de atelier de lucru/practică se acordă 6 credite, iar un atelier nu poate fi creditat cu mai mult de 12 credite.

Pentru stagiile practice se acordă se acordă 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu efectuată, dar nu mai mult de 20 de credite/an; pentru stagiile practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (2,5 credite/săptămână).

Stagiile practice în străinătate sunt creditate cu numărul de credite conferite de organismul european/internaţional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.

Din acest an revine educaţia medicală la distanţă (EMCD), care fusese eliminată în 2009. Programele de EMCD on-line se vor organiza iniţial ca programe pilot în municipiul Bucureşti şi în judeţul Cluj, ale căror rezultate vor fi analizate de Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă (CNEMC) şi BEx şi vor contribui la elaborarea normelor de creditare pentru cursurile on-line propriu-zise.

La mesele rotunde pot participa cel mult 20 de persoane. Se acordă 0,5 credite/oră, iar durata maximă este de 6 ore = 3 credite EMC!

În cazul simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor, cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel puţin 20 zile înaintea începerii programului.

O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau publicată.

Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional internaţional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul internaţional.

Autorii lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice vor primi un număr de credite înmulţit cu 1,5 faţă de participant. Coautorul va primi un număr de credite înmulţit cu 1,25 faţă de participant. O lucrare poate avea maxim trei coautori.

În ce priveşte publicarea materialelor ştiinţifice medicale, un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat. Rezumatele comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.

Pentru autor de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite/articol.

Autorii de articole publicate în reviste de specialitate în altă ţară sau de capitole în cărţi de specialitate primesc 30 credite.

Autorii de carte obţin 100 de credite pentru o carte, iar cei de traduceri de carte medicală 30 de credite.

Coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor.

Pentru redactor-şef de revistă medicală se acordă 30 de credite/an.

Asistenţii medicali şi moaşele pot obţine credite şi din abonamentele la revistele medicale. Astfel, revista "Ars medica", editată de OAMGMAMR, este creditată cu 9 credite/abonament anual. Pentru alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii se acordă 5 credite.

Numărul maxim de credite obţinute din abonamente la publicaţii nu poate fi mai mare de 14.

Furnizorii de EMC acreditaţi nu pot derula cursuri fără avizul filialei pe teritoriul căreia se desfăşoară cursurile respective. Dacă la curs participă şi membri ai altor filiale, filiala organizatoare se obligă să transmită lista nominală a acestora, filialei de provenienţă. în caz contrar, aceasta din urmă poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării.

Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008. Download Descarca: Normele de creditare a programelor EMC.

line_sep

NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂhttp://oammr-galati.ro/index.php?id=leg

line_sep

Site gazduit de Romarg.ro         118713 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!