Bine ati venit!

line_separator

Iulie 2015
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

line_separator
line_separator


line_sep

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România

- Filiala Galați -

line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru luna IULIE 2015.
Înscrierea la cursuri se realizează individual - la sediul OAMGMAMR - numai după achitarea taxei de participare.


Data începerii cursului - Denumirea cursului
- 09.07.2015 - 11.07.2015 - RESUSCITAREA CARDIO - RESPIRATORIE
- 17.07.2015 - 19.07.2015 - PRINCIPIILE DE MONITORIZARE SI URMARIRE A PACIENTULUI CARDIAC. INTERPRETAREA ELECTROCARDIOGRAMEI NORMALE SI PATOLOGICE. ABORDARE PACIENTULUI CU INFARCT MIOCARDIC ACUT
- 24.07.2015 - 26.07.2015 - PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ALIMENTAŢIEI CORECTE SUNT COROLARUL PASTRARII SANATATII

Atentie! Bonurile fiscale eliberate dupa plata taxei de curs sunt valabile doar pentru cursul pentru care s-a efectuat plata ( si pentru perioada de curs pentru care a solicitat inscrierea )

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

"Acum este timpul nostru"
- participarea OAMGMAMR la Consiliul Asociaţiilor Naţionale membre ale ICN de la Seul


"Motivul pentru care obiectivele de dezvoltare al mileniului nu au fost atinse este faptul că asistenţilor medicali nu li s-a permis participarea la masa deciziilor, ei au fost, ca întotdeauna, doar linia întâi a intervenţiilor.
Acum este timpul nostru, acum, mai mult ca oricând, putem să ne facem auziţi, putem să ne mobilizăm eficient pentru a fi prezenţi în forurile de decizie."

(Judith Shamian, preşedinte ICN)

Consiliul Asociaţiilor Naţionale membre ale Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali, organismul de conducere al Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali (ICN) s-a întrunit în perioada 16 - 18 iunie, la Seul, pentru a identifica priorităţile profesionale ce urmează să fie transpuse în direcţii de acţiune ale ICN.

Consiliul Asociaţiilor Naţionale (CNR) se întruneşe o dată la doi ani şi este organizat de regulă înainte de conferinţa bienală a ICN, în aceeaşi locaţie.

În prima parte a întrunirii a avut loc Forumul ICN-OMS, cu tema Rolul serviciior furnizate de asistenţi medicali şi moaşe în cadrul Strategiei globale de resurse umane pentru sănătate a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Obiectivul major al acestei strategii este să se asigure disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate şi calitate pentru forţa de muncă din domeniul sănătăţii, prin investiţii adecvate şi eficienţăîn implementarea politicilor la nivel naţional, regional şi global, pentru a se asigura o viaţă sănătoasă pentru toţi, la orice vârstă, şi pentru promovarea unei dezvoltări socio-economice echitabile prin oportunităţi de muncă decente.

Ţintele globale stabilite de OMS sunt:
- până în anul 2030, 80% din toate ţările vor reduce la jumătate inegalitatea dintre rural şi urban privind repartizarea forţei de muncă din domeniul sănătăţii;
- până în anul 2030, 80% din toate ţările vor mări procentul din venitul naţional brut alocat recrutării, dezvoltării şi motivării personalului din domeniul sănătăţii, în raport cu alte priorităţi de dezvoltare din domeniile sănătate şi social;
- până în anul 2030, 80% din toate ţările vor avea mecanisme instituţionale active pentru coordonarea şi implementarea planurilor intersectoriale stabilite în cadrul strategiei;
- până în anul 2030, 90% din toate ţările vor avea mecanisme de implementare a strategiei prin care se vor transmite informaţii între instituţiile din domeniul sănătăţii la nivel naţional şi prin care se va raporta anual către secretariatul OMS progresul (principalii indicatori), iar datele vor fi publice.

La forum au participat distinse personalităţi, între care:
- doamna Judith Shamian, preşedintele ICN
- doamna Margaret Chan, director general al OMS
- doamna Dr. Sheila Tlou, asistent medical, Director al programului pentru SIDA al Agenţiei Naţiunilor Unite
- domnul David Benton, Director executiv al ICN
- domnul Dr. Jim Campbell, Director executiv al Alianţei Forţa globală de muncă în sănătate, alianţă din cadrul OMS
- doamna Oksoo Kim, preşedintele Asociaţiei asistenţilor medicali din Coreea.

Pe agenda de lucru a CNR principalele teme au fost:
- prezentările rapoartelor preşedintelui, directorului executiv şi consiliului director;
- modificarea privind limba de lucru pentru membrii consiliului director;
- modificarea privind schema de cotizare a membrilor;
- aprobarea noilor proceduri privind sistemul de votare;

o serie de informări, printre care afilierea a două noi organizaţii, respectiv Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) şi organizaţia profesională a asistenţilor medicali din Mexic (The Mexican Federation of Nursing Associations).

Fiecare temă a agendei a adus în atenţie rolul fundamental al asistenţilor medicali în modelarea şi furnizarea îngrijirilor de sănătate şi, după caz, a fost urmată de dezbateri.

Principalele idei dezbătute pe parcursul lucrărilor consiliului au fost:
- privind Strategia globală de resurse umane pentru sănătate a OMS a fost subliniată ideea că trebuie să ne asumăm angajamentul şi responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategia globală;
- trebuie să intervenim, la toate nivelurile, pentru pentru ne asigura că OMS are politici în care vocea asistenţilor medicali a fost parte din procesul de realizare a acestora;
- este important să ne facem auziţi la toate nivelurile de decizie, este important să fim parte din toate procesele de decizie care ne privesc. Fiecare membru al ICN trebuie să încerce să influenţeze, în ţara sa, politicile şi deciziile Ministerului Sănătăţii privind exercitarea profesiei de asistent medical în vederea maximizării impactului serviciilor de prevenţie şi îngrijiri furnizate populaţiei;
- este foarte important ca asistenţii medicali să fie implicaţi în educaţia medicală a viitorilor profesionişti, atât în perioada formării de bază, în stagiile din spitale, cât şi în cea post-bază, continuă, ca mentori;
- un aspect fundamental pentru progresul profesiei este calitatea lidershipului organizaţiilor profesionale, şi nu numai;
- numărul membrilor ICN a crescut în fiecare an, atât ca asociaţii devenite membre ale consiliului, cât şi ca număr de asistenţi medicali înregistraţi în multe din asociaţiile membre. Devenim astfel o voce din ce în ce mai puternică în a influenţa politicile de sănătate ale lumii;
- în ceea ce priveşte sănătatea, ne confruntăm la nivel global cu o serie de aspecte precum îmbătrânirea populaţiei, bolile necomunicabile, numărul insuficient de profesionişti în domeniul sănătăţii, îmbătrânirea forţei de muncă din sănătate. De aceea trebuie să fim inovativi şi să reformăm domeniul îngrijirilor, să lărgim competenţele asistenţilor medicali prin auto-reglementarea profesiei şi să devenim, acolo unde este necesar, o interfaţă între serviciile de sănătate şi cele sociale;
- solidaritatea şi unitatea în cadrul exercitării profesiei sunt repere esenţiale pentru întărirea mesajelor noastre la nivel global. în unele ţări fragmentarea organizaţiilor în grupuri mici este o realitate de zi cu zi şi are ca rezultat reducerea posibilităţii de influenţare a politicilor de sănătate la nivel guvernamental;
- asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate nu poate fi garantată fără implicarea asistenţilor medicali, care constituie linia întâi de intervenţie. De aceea, este important ca fiecare organizaţie să îşi stabilească priorităţile de acţiune pentru acest obiectiv;
- în cadrul ICN, la toate nivelurile sunt necesare îmbunătăţiri ale mecanismelor de creştere a vizibilităţii privind deciziile şi implementarea planurilor strategice, precum şi fluidizarea proceselor de decizie;
- în cadrul ICN, activitatea Biroului executiv trebuie să devină un model privind comunicarea permanentă, competenţe înalte şi implicare în activităţile majore ale organizaţiei, derulate împreună cu organizaţiile membre - elemente-cheie privind succesul, relevanţa şi impactul organizaţiei.

Concluzii
1. Asistenţii medicali au un rol fundamental în punerea în aplicare a politicilor-cheie de sănătate globale, cum ar fi acoperirea universală de sănătate şi agenda post ODM (Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului), precum şi în adresarea celor mai urgente probleme ale sănătăţii, cum ar fi bolile transmisibile şi netransmisibile, dezastrele şi schimbările climatice, îmbătrânirea populaţiei, sănătatea mintală şi medicamentele contrafăcute.

2. Unitatea în profesie, parteneriatele şi alianţele strategice sunt elementele-cheie pentru succes în influenţarea politicilor privind sănătatea populaţiei şi profesia de asistent medical.

3. "Motivul pentru care obiectivele de dezvoltare al mileniului nu au fost atinse este faptul că asistenţilor medicali nu li s-a permis participarea la masa deciziilor, ei au fost, ca întotdeauna, doar linia întâi a intervenţiilor. Acum este timpul nostru, acum, mai mult ca oricând, putem să ne facem auziţi, putem să ne mobilizăm eficient pentru a fi prezenţi în forurile de decizie." (Judith Shamian)

4. ICN a reuşit, până în prezent, să depăşească provocările apărute într-o lume aflată în continuă schimbare şi să devină o organizaţie mai puternică, eficientă în utilizarea resurselor, sustenabilă, cu capacitatea de a anticipa şi reduce riscurile, care să garanteze impactul dorit, păstrându-şi constant poziţia în cadrul comunităţii globale.

Ca nou membru al ICN, cu drepturi depline, prin participare activă la lucrările CNR, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania, reprezentat de domnul preşedinte Mircea Timofte, şi-a adus contribuţia, în acest forum, la întărirea rolului asistentului medical şi la dezvoltarea profesiei.

OAMGMAMR

line_sep

Hotararea de Guvern nr. 427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 17 iunie 2015.


 Download Hotararea Nr. 427/2015


line_sep

Lista persoanelor validate din judetul GALATI care vor participa la schimburile de experienta transnationale organizate in Madrid, Spania din cadrul proiectului FEMIN, ce se va desfasura in perioada 27-31 iulie 2015.


 Download Comunicat _proiect FEMIN

line_sep

Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 08.06.2015 8 Iunie 2015


Ordinul nr. 651/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 651/2015 privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfăţurarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, sesiunea 2015.

Ordinul nr. 652/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

Normele din 21.05.2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Normele de organizare şi desfăţurare a examenului de grad principal, sesiune 2015, din 21.05.2015.


line_sep

Noutăţi cu privire la examenul de grad principal, sesiunea 2015


            Şi în acest an, în urma demersurilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali pot susţine examenul de grad principal, organizat în baza Ordinului MS nr. 652/21.05.2015 pentru aprobarea normelor precum şi a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

            Întrucât acest examen reprezintă un pas important în dezvoltarea profesională a membrilor OAMGMAMR, toate eforturile organizaţiei sunt îndreptate ca şi până acum, spre oferirea de sprijin şi transmiterea informaţiilor corecte, către membrii noştri.

            Pentru informaţii legate de examenul de grad principal din acest an, punem la dispoziţia persoanelor interesate OMS 652/2015 pentru aprobarea normelor precum şi a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 şi OMS 651/2015 privind stabilirea cuantului taxei de participare la examen.

Descarcă  Download Ord-MS-651-2015  Download Ord-MS-652-2015

            Mulţumim membrilor noştri pentru încrederea acordată în toate demersurile legate de dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, cât şi pentru consultarea site-ului nostru în vederea obţinerii tuturor informaţiilor legate de profesie, organizaţia noastră fiind principala sursă de informare cu privire la toate aspectele ce ţin de reglementarea şi exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical în România.

            Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atributii/Responsabil Art. N
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătăţii Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anunţului de examen în săptămânalul "Viaţa Medicală" Ministerul Sănătăţii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătăţii Art.6 (1)
01.10.2015 Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen Preşedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen Preşedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului "Admis" sau "Respins" - afişarea listei candidaţilor declaraţi "Admis" - primirea contestaţiilor dosarelor Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor - grilă pentru asistenţii medicali generalişti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă - asistenţii medicali generalişti (orele 10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă - alte categorii de candidaţi (orele 10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afişarea rezultatelor Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)


            Organizaţia noastră are atribuţii principale în organizarea şi desfăşurarea acestui examen, dintre care menţionăm: managementul din punct de vedere al exercitării profesiei, elaborarea tematicii şi bibliografiei pentru examen, organizarea sesiunii de instruire a preşedinţilor comisiilor locale de examen, elaborarea şi transmiterea testelor- grilă, verificarea cataloagelor şi proceselor verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor judeţene ale OAMGMAMR, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare comisiei de exemen, în limita bugetului stabilit, asigurarea spaţiului necesar funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor; activităţile de comunicare (transmiterea documentaţiei de examen etc.), încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborarea subiectelor şi colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, achiziţionarea, tipărirea şi eliberarea certificatelor de grad principal sesiunea 2015.

            Prin filialele sale, OAMGMAMR îndeplineşte şi alte atribuţii legate de înscrierea candidaţilor, asigurarea logisticii şi a personalul necesar organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit, comunicarea rezultatelor examenului, către comisia centrală de examen.


line_sep

Logo FEMIN

FINALIZAREA CURSURILOR DE CALIFICARE
BABY SITTER SI INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU IN JUDETUL GALATI Download Comunicat _proiect FEMIN

line_sep

Adresa DSP Adresa SNSPMPDSB

line_sep

Logo FEMIN

ORGANIZAREA EXAMENELOR LA FINALUL CURSURILOR DE BABY SITTER SI INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU IN BUCURESTI, VRANCEA SI GALATI Download Comunicat Cursuri _proiect FEMIN

line_sep

Lista persoanelor praticipante din Judetul Galati, grupa Ingrijitoare Batrani la Domiciliu - Tecuci la schimburile de experienta transnationale organizate la Madrid, Spania


Tecuci FEMIN

line_sep

Logo FEMIN

Metodologie Vizita transnaţională MADRID
_proiect FEMIN


 Download Comunicat de Presa
 Download Metodologie Selectie

line_sep

Precizări referitoare la cursurile de revalorizare


            Asistenţii medicali generalişti care au absolvit şcoala Postliceală Sanitară înainte de 2010, pot face cursuri de revalorizare ( FACULTATIV ), astfel încât diplomele să le fie recunoscute automat în celelalte state ale Uniunii Europene.

            Aceste cursuri NU SUNT OBLIGATORII pentru asistenţii medicali care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, nu condiţionează păstrarea locului de muncă sau statutul profesional deja dobândit al nici unui asistent medical generalist, NU MODIFICĂ SALARIUL LUNAR DE INCADRARE!

            Practic, de revalorizarea diplomelor au nevoie doar asistenţii care au finalizat şcoala postliceală înainte de 2010 şi CARE DORESC să lucreze în ţările Uniunii Europene.

            Cursurile au rolul de a echivala pregătirea asistenţilor medicali generalişti din România cu standardele impuse de Uniunea Europenă şi au fost solicitate de Comisia Europeană în anul 2014, în momentul modificării Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

            În momentul de faţă, asistenţii din România care nu au diplome conforme (au început şcoala înainte de intrarea României în UE în 2007) şi doresc să muncească în ţările Uniunii Europene, sunt obligaţi de organizaţiile de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene la măsuri compensatorii (cursuri pentru completarea curriculei de formare, stagii practice de pregătire, etc.) Programul special de revalorizare a formării iniţiale a fost aprobat prin ORDIN al Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5114/15.12.2014 şi publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMâNIEI, PARTEA I, NR.5/6 IANUARIE 2015.

- Se adresează în exclusivitate asistenţilor medicali generalişti.

            Prin cursurile de revalorizare prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014, avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formarea iniţială de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, devine conformă cu formarea prevăzută de Directiva 55/2013/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru exercitarea profesiei pe teritoriul altor state din Uniunea Europeană.

            Precizări IMPORTANTE!!!!

- Ca urmare a absolvirii cursurilor de revalorizare NU SE VA MODIFICA NIVELUL DIPLOMEI DE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ, obţinut iniţial;

- Aceste cursuri de revalorizare NU SUNT OBLIGATORII pentru asistenţii medicali generalişti care îşi exercită profesia pe teritoriul României şi nici pentru cei care doresc să plece la muncă în străinatate, în ţări membre UE;

- În urma absolvirii cursurilor de revalorizare, recunoaşterea în scopul exercitării profesiei pe teritoriul altor State Membre UE se va face automat, fără aplicarea măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice şi alte examene), aşa cum se procedează în prezent.


PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI

Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA


line_sep

Conferinţa Naţională a OAMGMAMR - ediţia a XIII-a, 2015


            Dragi colegi,
            Am plăcerea de a vă invita la cea de-a XIII-a Conferinţă Naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care va avea loc la Craiova, în perioada 22-25 septembrie 2015.

            Tema din acest an este:
"Dezvoltarea profesiei, siguranţa pacientului şi eficienţă în alocarea resurselor, repere fundamentale ale performanţei profesionale".
            Este o temă generoasă, care ne permite să abordăm domenii fundamentale ale profesiei, la care trebuie să ne raportăm în orice act al exercitării profesiei.
            Este o temă care invită la analiză, unde ne aflăm ca profesionişti şi ca organizaţie pe traseul spre excelenţă pe care ni l-am asumat, este o temă care provoacă la explorare a noi direcţii de acţiune în efortul continuu de asigurare a calităţii serviciilor de îngrijiri şi a siguranţei pacienţilor.
            Nu în ultimul rând este o temă care invită la reflecţie individuală privind valorile fundamentale şi crezul profesional care ne definesc pe fiecare.
            O organizaţie care învaţă, o cultură mereu adaptată schimbărilor, în care implicarea, dăruirea, motivarea altruistă şi pasiunea pentru o profesie nobilă dau contur din ce în ce mai mare rolului colegilor noştri în asigurarea sănătăţii polulaţiei, sunt teme majore pe care vă invit să le dezbatem împreună.             Participând la acest eveniment fiecare dintre noi va fi recompensat printr-un un timp de maximă calitate, cunoştinţe şi experienţe profesionale noi, plăcerea de a dialoga cu colegi experţi, şi totodată inedite experienţe culturale olteneşti pregătite cu mare ospitalitate de gazdele conferinţei.

            Mircea Timofte
            Preşedinte

Pentru detalii suplimentare accesaţi:
-  Download Domenii si Teme
-  Download Rezumate
-  Download Calendar


line_sep

Hotararea Nr. 15/11.12.2014

line_sep

Logo FEMIN

FEMIN
ATELIERE DE LUCRU
in domeniul egalitatii de sanse si dezvoltarii carierei pentru femeile din sistemul sanitar desfasurate in judetul Galati


                Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania beneficiar al proiectului "Dezvoltarea competentelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piata inclusiva a muncii - FEMIN" POSDRU/144/6.3/S/128729, a organizat la sediul Filialei OAMGMAMR Galati in data de 23 ianuarie 2015, doua ateliere de lucru , la care au participat 75 de persoane avand ca tema problematica reconcilierii dintre viata de familie si cariera.
                Atelierele de lucru moderate de cei doi specialisti, Laura Grunberg si Diana Neaga, au avut ca principal scop cresterea constientizarii angajatelor din sistemul sanitar cu privire la inegalitatile dintre femei si barbati existente in societate in general si in mod particular manifestarea acestora pe piata muncii si in sistemul medical.
                Rezultatul atelierelor de lucru de la Galati

Atelier FEMIN

                Deschiderea atelierelor de lucru a avut loc la sediul filialei OAMGMAMR Galati, cu un cuvant de bun venit adresat de presedinta filialei OAMGMAMR Galati, Daniela Artimof, participantilor la atelierele de lucru si formatorilor cursurilor de calificare.
                Daniela Artimof, in interviul acordat pentru activitatea de informare si promovare a proiectului, a salutat cu caldura initiativa OAMGMAMR de a implementa proiecte europene adresate angajatilor din sistemul sanitar, seriozitatea si responsabilitatea OAMGMAMR de care a dat dovada in proiectele cofinantate din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - "Investeste in oameni!" concretizate prin rezultate remarcabile si totodata a subliniat sansa pe care o au femeile inscrise in grupul tinta a proiectului de pe raza judetului Galati de a obtine noi competente prin participarea GRATUITA timp de 4 luni de zile la cursurile de calificare in Baby Sitter si Ingrijitoare batrani la domiciliu. Participarea se finalizeaza prin obtinerea diplomei eliberata de Autoritatea de Nationala pentru Calificare recunoscuta la national si european. De asemenea, doamna presedinta a pus accent pe importanta formarii profesionale a adultului, "resursele umane sunt cea mai mare avere a politicilor la nivel european", a declarat presedinta filialei OAMGMAMR Galati.
                Atelierul de lucru s-a desfasurat in mod interactiv, bazat pe dialog moderat, lucru in echipa, joc de roluri, brainstorming.
                Discutiile moderate din cadrul atelierelor au demonstrat nevoia femeilor de a discuta intr-un cadru organizat si deschis despre problemele lor, acestea impartasind diverse experiente din sistem, dovedind astfel existenta multor situatii de dezechilibru intre viata privata si cariera. S-a vorbit despre prevederile legale privind:
egalitatea de sanse, discriminarea, concediul de maternitate, despre problema lipsei de timp special planificat pentru ca femeile sa poata lua o pauza de masa civilizata fara a perturba activitatile spitalicesti, despre forme concrete de manifestare a hartuirii sexuale, dar si despre nevoia unor spatii de recreere/recuperare pentru personal in vederea cresterii calitatii muncii.
                In cadrul atelierului de lucru, s-au colectat si o serie de informatii utile (pe baza caietului de exercitii) privind gradul de informare si constientizare pe probleme de egalitate de sanse al femeilor din sistemul de sanatate.
                In cadrul atelierelor de lucru, participantele s-au bucurat de primirea materialelor promotionale realizate in proiect si anume: block-notes cu pix, sacose de panza, memory stick, brosuri, materiale materiale necesare derularii cursurilor teoretice si practice (trusa de prim ajutor, halate, suport de curs, bloc-notes cu pix ).
                Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - "Investeste in oameni!", Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Interventie 6.3 "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii" , POSDRU/144/6.3/S/128729, se deruleaza pe o perioada de 18 luni in parteneriat cu Consejo General de Enfermeria (Spania).

                Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactati OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, Bucuresti; tel: (021) 2240055; www.oamr.ro; www.femin.ro, OAMMRomania@gmail.com.
Persoana contact: Raluca Cheptanaru, Expert informare si promovare


line_sep

Cursuri de calificare la Spitalul tecucean


Luni, 2 februarie, orele 9, la sediul Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci a avut loc deschiderea oficială a cursurilor de formare şi calificare "îngrijitoare bătrâni la domiciliu".

Cursul este organizat de OAMGAMMR în cadrul Proiectului FEMIN, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU "Investeşte în oameni!" şi a fost conceput în scopul creşterii competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar pe o piaţă inclusivă a muncii.

Cele 25 cursante vor parcurge, pe parcursul a 4 luni, o serie de module de pregătire teoretică şi practică ce vizează îngrijirea specială a acestei categorii de persoane: noţiuni de nutriţie şi alimentaţie, de igienă, noţiuni de anatomia şi fiziologia omului, drept şi legislaţie socială, metodologia investigaţiilor de asistenţă socială şi asistenţă medico-socială, noţiuni şi tehnici de prim ajutor, etică şi deontologie profesională.

În urma frecventării cursului şi a examenului final, cursantele vor obţine diplome de absolvire a programului de formare eliberate de ANC şi recunoscute la nivel naţional.

Prezent la deschidere, managerul instituţiei, Teodor Negru, a urat succes grupei de cursante şi a ţinut să precizeze că acordă tot sprijinul în desfăşurarea acestui curs, cât şi prin încurajarea pentru autoperfecţionarea continuă: "Parteneriatul cu Ordinul Asistenţilor Medicali din România va avea drept rezultat, dincolo de certificatele de absolvire obţinute, şi creşterea performanţei profesionale a personalului spitalului, lucru care este benefic instituţiei noastre şi, implicit al pacienţilor”.

Sursa: http://tecuceanul.ro/cursuri-de-calificare-la-spitalul-tecucean/


line_sep

METODOLOGIE REATESTARE


În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competen?elor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 32/ 2009.

- http://www.oamr.ro/hotarare-nr-32-din-11-decembrie-2009-privind-aprobarea-metodologiei-de-reatestare-a-competentei-profesionale-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-a-asistentilor-medicali/

- DESCARCA METODOLOGIE REATESTARE

- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- TEMATICA REATESTARE - NUTRITIE-DIETETICA
- TEMATICA REATESTARE - LABORATOR
- TEMATICA REATESTARE - FARMACIE
- TEMATICA REATESTARE - BFKT
- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICO SOCIAL
- TEMATICA REATESTARE - IGIENA SI SANATATE PUBLICA
- TEMATICA REATESTARE - RADIOLOGIE
- TEMATICA REATESTARE - OBSTETRICA- GINECOLOGIE


line_sep

Logo FEMIN

Logo FEMIN Anul 2015 incepe cu atelierele de lucru in regiunea SUD-EST in domeniul egalitatii de sanse si dezvoltarii carierei pentru femeile din sistemul sanitar


                Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania beneficiar al proiectului "Dezvoltarea competentelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piata inclusiva a muncii - FEMIN" POSDRU/144/6.3/S/128729, organizeaza in judetele Vrancea, Galati si Constanta (regiunea Sud-Est), 5 ateliere de lucru, pe problematica reconcilierii dintre viata de familie si cariera, la care vor participa 200 femei angajate in sistemul sanitar, inscrise in grupul tinta al proiectului.

Logo FEMIN

Ateliere de lucru
Proiect FEMIN, POSDRU/144/6.3/S/128729

22 ianuarie 2015, Focsani, 50 de participante, locatia OAMGMAMR Filiala Focsani

23 ianuarie 2015, Galati , 75 de participante, locatia OAMGMAMR Filiala Galati

31 ianuarie 2015, Constanta, 75 de participante, locatia OAMGMAMR Filiala Constanta

                Principalul scop al atelierele de lucru il reprezinta cresterea constientizarii angajatelor din sistemul sanitar cu privire la inegalitatile dintre femei si barbati existente in societate in general si in mod particular manifestarea acestora pe piata muncii si in sistemul medical.

                Atelierele de lucru moderate de doi specialisti cu activitate remarcabila in domeniul cercetarii sociologice si feminismului, a egalitatii de sanse si a combaterii discriminarii, abordeaza intr-un mod dinamic si interactiv problematica reconcilierii dintre viata de familie si cariera, urmarind motivarea femeilor pentru a intelege problematica si a se implica in combaterea inegalitatilor, a discriminarilor si a prejudecatilor de gen in sistemul sanitar.

                Atelierele de lucru vor avea un caracter interactiv, instrumentul principal de lucru, alaturi de metodele inovative de abordare a tematicii, este Caietul de exercitii, in care fiecare participanta completeaza chestionare, isi descrie experientele, analizeaza imagini sugestive cu "femei si carierele lor" cu "femei si familiile lor", da "Testare fara notare" si chiar are posibilitatea sa defineasca principalele probleme cu care se confrunta ca femeie la locul de munca si sa inainteze moderatorilor aceste probleme spre analiza in "Cutia cu plangeri" a atelierului de lucru.

                In cadrul proiectului au fost organizate in anul 2014, 8 ateliere de lucru, pentru 300 de femei inscrise in grupul tinta al proiectului din judetele Olt, Gorj si Bucuresti, care s-au familiarizat cu o serie de notiuni importante legate de egalitatea de sanse intre femei si barbati si au avut parte de discutii libere despre egalitatea de sanse si gasirea echilibrului intre viata de familie, viata personala si cariera.

                Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - "Investeste in oameni!", Axa prioritara 6" Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Interventie 6.3 "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii" , POSDRU/144/6.3/S/128729, se deruleaza pe o perioada de 18 luni in parteneriat cu Consejo General de Enfermeria (Spania).

                Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactati OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, Bucuresti; tel: (021) 2240055; www.femin.ro; www.oamr.ro; OAMMRomania@gmail.com.
Persoana contact: Raluca Cheptanaru, Expert informare si promovare

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Vă informăm că pentru anul 2015, toţi asistenţii medicali vor primi Certificate noi de Membru cu timbru sec, iar pentru această schimbare trebuie ca asistentii să se prezinte la sediul organizaţiei judeţene cu vechiul certificat de membru in original, pe care îl vor preda si cu asigurarea de malpraxis pentru anul 2015 OBLIGATORIU încheiată de la 1 IANUARIE 2015 PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2015!

În ceea ce priveşte Avizul de Liberă Practică pentru 2015, acesta va consta într-un document separat CU TIMBRU SEC - emis si valabil anual, ce va însoţi Certificatul de Membru ( conform Hotărârii nr.2/10.10.2013, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 763/2013 )

Avizul anual se va elibera atât pentru asistenţii medicali care profesează, cât şi pentru cei care nu profesează.
Pentru cei care profesează, condiţiile de obţinere a avizului rămân aceleaşi;
Pentru cei care nu profesează este necesară achitarea cotizaţiei pentru anul 2015 şi asigurarea de răspundere civila pentru 2015.

Procesul de emitere a certificatelor şi de eliberare a avizelor se va desfăşura în conformitate cu procedurile legale şi va începe din data de 3 decembrie 2014!

Atenţie = Raportul per salariat din REVISAL pentru asistenţii medicali salariaţi - cu data angajării şi denumirea angajatorului

Având în vedere volumul mare de lucru, ne dorim să fie un proces foarte bine etapizat, astfel încât să preîntâmpinăm situaţiile nedorite şi să ne îndeplinim cu celeritate responsabilităţile instituţionale.

Atenţie = daca au aparut schimbari in documentele de identitate si actele profesionale!!!

Vor fi aduse:


1. Copie după Buletinul de identitate / Cartea de identitate.
2. Copie după certificatul de căsătorie / sentinţa de divorţ (dacă este cazul).
3. Copie după adeverinţa de grad principal (pentru cei care au susţinut şi promovat examenul) sau dupa Diplomele de la examenul de obtinere a unei noi specializari.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU REAVIZAREA ANUALĂ A CERTIFICATULUI DE MEMBRU !

- Certificatul de Membru (original)
- Raport per Salariat extras din REVISAL emis în ziua anterioară prezentării la reavizare ştampilat şi semnat de angajator
- Poliţa de asigurare pentru mal praxis valabilă pentru anul 2015 (original + copie)
- Acte de studii dobândite ulterior obţinerii Certificatului de Membru (original + copie)
- Cotizaţia 1% / lunar din salariul de încadrare achitată pentru întreg anul 2014 şi cel puţin pentru primele 6 luni ale anului 2015, pentru asistenţii medicali, de farmacie, cărora angajatorul nu le reţine 1 % pe statul de plată şi nu le virează lunar cotizaţia de membru în contul filialei OAMGMAMR Galaţi;
- Numărul de 30 de credite realizate pentru anul 2014!

Vă mulţumim pentru colaborare!
Daniela Artimof

line_sep

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


 Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014


line_sep

Program de completare şi perfecţionare a formării iniţiale pentru aproape 60.000 de asistenţi medicali generalişti din România 28.08.2014


         Aproximativ 60.000 de asistenţi medicali generalişti din România, absolvenţi ai învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior anterior datei de 1 ianuarie 2007, pot participa, începând din această toamnă, la programul de completare şi perfecţionare a formării iniţiale în vederea îndeplinirii cerinţelor minime de formare prevăzute de directivele europene în vigoare.

Cel mai important efect al acestei măsuri îl reprezintă facilitarea recunoaşterii automate a acestei calificări în statele membre ale UE, atât pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale (la nivel de învăţământ postliceal), cât şi pe baza diplomei de licenţă de asistent medical generalist, obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare (la nivel de învăţământ universitar). Un alt obiectiv urmărit este creşterea calităţii serviciilor de îngrijire din sănătate.

Programul va fi pus în aplicare de către şcolile postliceale publice de profil şi de instituţiile de învăţământ superior acreditate, în conformitate cu normele legale naţionale privind accesul la studii, efectuarea şi finalizarea acestora. în acest sens, Ministerul Educaţiei Naţionale, şcolile postliceale publice de profil, instituţiile acreditate de învăţământ superior şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pot accesa fonduri europene în termen de 5 ani de la implementare.

Programul de revalorizare a fost elaborat, la nivel naţional, cu sprijinul experţilor Comisiei Europene şi ai statelor membre. Documentul a fost aprobat prin ordinul comun al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014 şi are avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

http://www.edu.ro/index.php/articles/22009


line_sep

VALIDARE GRUP TINTA JUDETUL GALATI

"Dezvoltarea competentelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piata inclusiva a muncii FEMIN"

 Download Descarcare Centralizator.

line_sep

Noul Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă


Asistenţii medicali şi moaşele din România au, de la 1 mai 2014, un nou Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă.

Documentul a fost adoptat în şedinţa din 21 martie 2014 a Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Ca şi până acum, membrii OAMGMAMR trebuie să obţină, într-un an calendaristic, 30 de credite EMC.

Obligativitatea realizării creditelor se referă doar la asistenţii medicali/moaşele care exercită profesia. Fac excepţie membrii OAMGMAMR care au profesat mai puţin de şase luni şi asistenţii medicali nevăzători.

Asistenţii medicali cu alte dizabilităţi nu mai beneficiază de această excepţie.

Cel puţin 15 din cele 30 de credite trebuie să fie realizate prin cursuri!

Nici un curs nu va mai avea 30 de credite.

Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se acordă maxim 15 credite EMC, iar pentru cele cu aplicaţii practice - 18 credite.

Cursul de resuscitare cardio-respiratorie este obligatoriu o dată la 5 ( cinci ) ani.

ATENŢIE! ASISTENŢII MEDICALI CARE NU AU ABSOLVIT UN CURS DE RCR IN ULTIMII 5 ANI = 2009 - 2014, NU VOR MAI BENEFICIA DE AVIZAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU PENTRU ANUL 2015, PÂNĂ CAND NU VOR FACE CURSUL DE RCR!!!

Nu mai este obligatoriu - o dată la 3 ani - cursul de prevenirea infecţiilor nosocomiale.

Pentru promovarea examenului de grad principal se acordă 10 credite.

Obţinerea de competenţe sau a titlului de formator de formatori este creditată cu 20 de credite.

Pentru obţinerea unei specializări se acordă 30 credite.

Pentru obţinerea titlului de master se acordă 40 credite, iar pentru cel de doctor - 50 de credite. Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.

Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinut titlul/certificatul, o singură dată, la prezentarea documentului.

Şi atelierele de lucru sunt creditate. Pentru o zi (6 ore) de atelier de lucru/practică se acordă 6 credite, iar un atelier nu poate fi creditat cu mai mult de 12 credite.

Pentru stagiile practice se acordă se acordă 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu efectuată, dar nu mai mult de 20 de credite/an; pentru stagiile practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (2,5 credite/săptămână).

Stagiile practice în străinătate sunt creditate cu numărul de credite conferite de organismul european/internaţional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.

Din acest an revine educaţia medicală la distanţă (EMCD), care fusese eliminată în 2009. Programele de EMCD on-line se vor organiza iniţial ca programe pilot în municipiul Bucureşti şi în judeţul Cluj, ale căror rezultate vor fi analizate de Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă (CNEMC) şi BEx şi vor contribui la elaborarea normelor de creditare pentru cursurile on-line propriu-zise.

La mesele rotunde pot participa cel mult 20 de persoane. Se acordă 0,5 credite/oră, iar durata maximă este de 6 ore = 3 credite EMC!

În cazul simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor, cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel puţin 20 zile înaintea începerii programului.

O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau publicată.

Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional internaţional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul internaţional.

Autorii lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice vor primi un număr de credite înmulţit cu 1,5 faţă de participant. Coautorul va primi un număr de credite înmulţit cu 1,25 faţă de participant. O lucrare poate avea maxim trei coautori.

În ce priveşte publicarea materialelor ştiinţifice medicale, un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat. Rezumatele comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.

Pentru autor de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite/articol.

Autorii de articole publicate în reviste de specialitate în altă ţară sau de capitole în cărţi de specialitate primesc 30 credite.

Autorii de carte obţin 100 de credite pentru o carte, iar cei de traduceri de carte medicală 30 de credite.

Coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor.

Pentru redactor-şef de revistă medicală se acordă 30 de credite/an.

Asistenţii medicali şi moaşele pot obţine credite şi din abonamentele la revistele medicale. Astfel, revista "Ars medica", editată de OAMGMAMR, este creditată cu 9 credite/abonament anual. Pentru alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii se acordă 5 credite.

Numărul maxim de credite obţinute din abonamente la publicaţii nu poate fi mai mare de 14.

Furnizorii de EMC acreditaţi nu pot derula cursuri fără avizul filialei pe teritoriul căreia se desfăşoară cursurile respective. Dacă la curs participă şi membri ai altor filiale, filiala organizatoare se obligă să transmită lista nominală a acestora, filialei de provenienţă. în caz contrar, aceasta din urmă poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării.

Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008. Download Descarca: Normele de creditare a programelor EMC.

line_sep

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti
Serviciul de presă: tel: (+4) 021 307 2514; Fax: 307 2513
Bucureşti, 23-06-2014
Comunicat de presă
Informare privind recunoaşterea calificărilor profesionale în spaţiul european pentru asistenţii medicali


Peste 59 000 de absolvenţi ai cursurilor de învăţământ postliceal care au obţinut diploma de asistenţi medicali generalişti înainte de anul 2010, pot obţine recunoaşterea calificărilor profesionale în spaţiul european în urma absolvirii unui curs de revalorizare a diplomei pe durata de 1 an.

Ministerul Sănătăţii, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale au obţinut, după o serie de negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene, revizuirea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

În urma acestui demers, România va avea dreptul de a implementa un program de revalorizare care are ca scop perfecţionarea formării anterioare a asistenţilor medicali în vederea dobândirii unei formări conforme criteriilor minime prevăzute de directiva europeană.

În acest fel, diplomele profesionale obţinute de către asistenţii medicali înainte de anul 2010, vor fi recunoscute în statele membre, fără ca aceştia să mai fie supuşi altor teste teroretice sau stagii de adaptare în ţările unde doresc să profeseze.

Menţionăm că, în urma acestor măsuri studiile postliceale dobândite nu vor fi echivalate cu studiile universitare.

Asistenţii medicali generalişti care doresc să beneficieze de noile măsuri se pot adresa şcolilor postliceale de stat care vor fi acreditate de MEN pentru derularea cursurilor de revalorizare.

Ministerul Educatiei Nationale va stabili judetele si Scolile Postliceale de Stat acreditate care vor desfasura aceste cursuri.

line_sep

Logo FEMIN

ANUNŢ
Selecţia în grupul ţintă al proiectului:
"Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii - FEMIN"
- Filiala GALAŢI -


           Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vă aduce la cunoştinţă faptul că, în perioada 28 mai - 15 iulie 2014, încep înscrierile în grupul ţintă al proiectului cu titlul: "Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii - FEMIN", POSDRU/144/6.3/S/128729, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013: Investeşte în oameni!
          În cadrul proiectului, vor fi selectate 600 de femei angajate în sistemul sanitar din care 75 de femei din judeţul Galaţi, pentru care se facilitează accesul la o piaţă inclusivă a muncii, prin dobândirea de calificări complementare profesiei pe care o deţin.
          Astfel, grupul ţintă selectat din judeţul Galaţi va avea posibilitatea să participe GRATUIT în cadrul proiectului la unul din cele două programe de formare profesională în perioada februarie - mai 2015 , pentru calificările de baby-sitter (1 grupă/25 persoane) şi îngrijitor bătrâni la domiciliu (2 grupe/25 persoane).
          De asemenea, 15 femei cu vârste peste 45 de ani selectate din cele 75 de persoane participante la cursurile de calificare vor participa în perioada iunie-iulie 2015 şi la programe de formare profesională pentru dezvoltarea abilităţilor TIC (1 grupă /15 persoane). În urma evaluării cunoştinţelor dobândite de participanţi la programele de calificare prin desfăşurarea testelor/examenelor aferente fiecărei calificări în parte, participanţii vor fi certificaţi cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute la nivel naţional, eliberate de ANC.

          Numai persoanele certificate din grupul ţintă vor primi la finalizarea cursurilor o subvenţie în valoare de 600 lei /persoană, o singură dată şi va fi condiţionată de participarea persoanelor la orele de curs de teorie (120 de ore) şi practică (240 de ore) în afara orelor de program, cât şi de promovarea examenului aferent şi obţinerea certificatului de calificare.
          În grupul ţintă se pot înscrie femei angajate din sectorul sanitar care îndeplinesc criteriile de selecţie şi eligibilitate stabilite, în limita locurilor disponibile stabilite.
Dosarul de înscriere se depune la sediul filialei OAMGMAMR Galaţi.
          Persoanele care vor fi selectate pentru a face parte din grupul ţintă vor participa şi la 2 ateliere de lucru în perioada 01 - 31 ianuarie 2015, ce vor viza studierea percepţiei grupului ţintă asupra problematicii egalităţii din perspectiva posibilităţilor de dezvoltare a carierei în condiţiile unui echilibru între viaţa de familie şi cea privată.
          Totodată, 4 femei vor participa la o vizită de lucru la partenerul transnaţional în Madrid (Spania), pentru schimb de bune practici în domeniul egalităţii de gen.
Metodologia şi criteriile de selecţie pentru includerea în grupul ţintă, precum şi lista documentelor care trebuie completate/furnizate de către angajaţii din sectorul sanitar, sunt afişate la avizierul filialei judeţene OAMGMAMR şi postate pe site-ul beneficiarului, www.oamr.ro.

Raluca Cheptănaru
Expert promovare proiect

line_sep

Logo FEMIN

CRITERII DE SELECŢIE ÎN GRUPUL ŢINTĂ al proiectului Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii - FEMIN POSDRU/144/6.3/S/128729


FILIALA GALAŢI

I. Documentele necesare înscrierii în grupul ţintă:
- Formular de înregistrare a grupului ţintă-completat corect şi semnat (în original) Anexa 1.
- Declaraţia pe propria răspundere-semnată şi datată (în original) Anexa 2;
- Adeverinţa de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată într-o unitate sanitară); valabilă! ( în original);
- Diploma de studii (în copie, ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ);
- Certificat de naştere (în copie);
- Certificat de casătorie - după caz, hotărâre judecătorească de divorţ)- în copie; - C.I valabilă (în copie);

II. Criteriile de eligibilitate a participantelor în procesul de selecţie:
- Să nu fi participat la aceleaşi activităţi ale proiectului pe niciun alt proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: "Investeşte în Oameni !";
- Este angajată într-o unitate sanitară;
- Este absolventă, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ;
- Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor personale furnizate în Declaraţia pe propria răspundere;
- Este de acord să nu participe în timpul orelor de program la activităţile proiectului;
- Va avea disponibilitatea de a participa la toate activităţile din proiect pentru care a fost selectată;
- Este cetăţean UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;

III. Criteriile de departajare a dosarelor de înscriere:
- Ordinea înregistrării dosarului de înscriere în Registrul de intrări dosare - filială OAMGMAMR Galaţi, participanţii vor fi înscrişi în limita locurilor disponibile pe judeţ;
- Nivelul studiilor - un avantaj vor prezenta persoanele angajate în sistemul sanitar cu studii primare, gimnaziale şi liceale: pentru calificare baby-sitter şi îngrijitor bătrâni la domiciliu - necesar minim 4 clase;
- Nivel scăzut de calificare/încadrare la locul de muncă conform cod COR prezintă de asemenea un avantaj;
- Respectarea criteriului de gen (100% femei);
- Respectarea criteriului de vârstă (15 femei cu vârste peste 45 de ani, valabil numai pentru cursurile TIC);
- Respectarea criteriului numeric (75 de femei angajate din domeniul sanitar).

În cazul dosarelor depuse la sediul filialei din care lipsesc unul sau mai multe documente, acestea vor fi înregistrate cu număr de ordine cu menţiunea dosar incomplet şi cu termen de completare de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. După expirarea acestui termen dosarul incomplet va fi considerat invalid. Persoana al cărui dosar este considerat invalid dupa expirarea celor 3 zile poate fi reînscrisă cu un dosar complet primind un alt număr de înregistrare în limita locurilor rămase disponibile.
Validarea dosarelor se realizează la sediul de implementare a proiectului din Bucureşti, iar lista cu persoanele înscrise în grupul ţintă va fi comunicată filialei şi urmând a fi postată la avizier şi pe site-ul filialei Galaţi.
Angajatele selectate în grupul ţintă al proiectului care pe parcursul desfăşurării activităţilor abandonează activităţile în care au fost selectate, nu pot fi înlocuite cu o altă persoană şi nici nu vor putea relua activităţile pentru care au fost selectate.

NOTA:
Nu se pot înscrie persoanele angajate în unităţi aflate în subordinea:
- autorităţilor administraţiei publice centrale (Guvern, ministere, autorităţi administrative autonome);
- autorităţilor administraţiei publice locale (consilii locale, primării, consiliul general / judeţean);
- organizaţii ale societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, organizaţii comunitare, asociaţii profesionale, organizaţii politice, cluburi civice, sindicate, organizaţii filantropice, cluburi sociale şi sportive, instituţii culturale, organizaţii religioase, mişcări ecologiste, media);

Raluca Cheptănaru
Expert promovare proiect

line_sep

NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂhttp://oammr-galati.ro/index.php?id=leg

line_sep

ANUNŢ FOARTE IMPORTANT

          Începand de luni, 5 iulie 2010, OAMGMAMR Filiala Galați funcționează în noul sediu din strada Saturn, Nr. 26, în incinta Şcolii Generale Nr. 8, la demisolul clădirii cu acces prin curtea interioară a școlii. Există panouri avertizoare cu sigla și denumirea instituției pentru a face mai ușoară identificarea ușii de acces.

          Programul de lucru cu publicul este urmatorul: luni între 09:00 și 17:00, marţi, miercuri și joi între 08:00 și 16:00, iar vineri nu se lucrează cu publicul.

Vă așteptăm cât mai curând la noua locație!

Harta sediu nou OAMGMAMR Galati
line_sep

Notice: Trying to get property of non-object in /home/oammrgal/public_html/Data/Poll/includes/miniPoll.class.php on line 46

Notice: Trying to get property of non-object in /home/oammrgal/public_html/Data/Poll/includes/miniPoll.class.php on line 47

Site gazduit de Romarg.ro         76374 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!