Bine ati venit!

line_separator

Septembrie 2015
LMMJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

line_separator
line_separator


line_sep

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România

- Filiala Galați -

line_sep

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3

line_sep

OAMGMAMR pune la dispozitia candidatilor, tematica si bibliografia precum si normele de organizare si desfasurare a examenului:


 Download Tematica si bibliografia - asistent medico-social

 Download Tematica si bibliografia - asistent igienist cabinet stomatologic

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical generalist

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical stomatologie

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical balenofizioterapie

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical farmacie

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical igiena

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical laborator

 Download Tematica si bibliografia - moase - obstetrica-ginecologie

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical nutritie-dietetica

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical radiologie

 Download Ordin 981_completare 652_aprobare Norme examen si calendar

 Download Norme organizare si desfasurare grad principal 2015


line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru luna SEPTEMBRIE 2015.
Înscrierea la cursuri se realizează individual - la sediul OAMGMAMR - numai după achitarea taxei de participare.


Data începerii cursului - Denumirea cursului
- 17.09.2015 - 19.09.2015 - RESUSCITAREA CARDIO - RESPIRATORIE
- 18.09.2015 - 20.09.2015 - PRINCIPIILE DE MONITORIZARE SI URMARIRE A PACIENTULUI CARDIAC. INTERPRETAREA ELECTROCARDIOGRAMEI NORMALE SI PATOLOGICE. ABORDARE PACIENTULUI CU INFARCT MIOCARDIC ACUT
- 18.09.2015 - 20.09.2015 - HEPATITE VIRALE ACUTE SI CRONICE
- 24.09.2015 - 26.09.2015 - RESUSCITAREA CARDIO - RESPIRATORIE
- 24.09.2015 - 26.09.2015 - PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ALIMENTATIEI CORECTE SUNT COROLARUL PASTRARII SANATATII
- 25.09.2015 - 27.09.2015 - ABORDAREA IN URGENTA A PACIENTULUI NEUROCRITIC - ACIDENTUL VASCULAR CEREBRAL; STABILIREA TIPULUI DE AVC: ISCHEMIC, HEMORAGIC: EVOLUTIA SI CONDUITA DE URGENTA / TRATAMENTUL AVC
- 25.09.2015 - 27.09.2015 - URGENTE DE GRAD "0" IN PEDIATRIE

Atentie! Bonurile fiscale eliberate dupa plata taxei de curs sunt valabile doar pentru cursul pentru care s-a efectuat plata ( si pentru perioada de curs pentru care a solicitat inscrierea )

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI - DECIZIA NR 246 DIN 2 IUNIE 2015
CONDITIILE DE STUDII PENTRU A PUTEA DEVENI FORMATOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR = ORDIN INTRAT IN VIGOARE LA 1 IULIE 2015


 Download DECIZIA NR 246 DIN 2 IUNIE 2015


line_sep

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 981/2015 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

În vigoare de la 14.08.2015


Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 8.271/2015,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. I.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2015, se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, la articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "

(3) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite."
2. În anexa nr. 1, la articolul 15 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: "

i) candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014. Vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat."

Art. II.

Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Bucureşti, 10 august 2015.

Nr. 981.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 14.08.2015 14 August 2015


line_sep

Ordinul 982/10.08 2015 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor


ORDIN Nr. 982 din 10 august 2015 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, organizat în perioada 28 septembrie - 12 octombrie 2015

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 13 august 2015

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 8.273/2015,

în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

ART. 1

(1) Cuantumul taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, organizat în perioada 28 septembrie - 12 octombrie 2015, se stabileşte la valoarea de 160 lei/participant.

(2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, CIF 26328134, cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

ART. 2

(1) Sumele încasate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, în condiţiile legii.

(2) Personalul care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare încheie cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti contract civil.

ART. 3

Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat

Bucureşti, 10 august 2015.
Nr. 982.


line_sep

Logo FEMIN

Noi oportunitati de calificare pentru personalul medical
din judetul Galati Download Comunicat Presa _proiect FEMIN

line_sep

INFORMAŢII UTILE PRIVIND EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZARILOR 2015


            În perioada 28.09.2015 - 12.10.2015 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obţinerea specializărilor post bază de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregătire organizate în acest sens.

            Examenul se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele centre universitare de pregătire :
- Bucureşti: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie - imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică;
- Cluj - Napoca: Laborator, Radiologie - imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Balneo-fizioterapie;
- Constanţa: Radiologie - imagistică medicală ;
- Craiova: Radiologie - imagistică medicală, Balneo-fizioterapie, Laborator ;
- Galaţi: Laborator, Radiologie - imagistică medicală;
- Iaşi: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie - imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică;
- Sibiu: Balneo-fizioterapie, Labotaror, Radiologie - imagistică medicală.

             Examenul se va desfăşura în centrul universitar în care s-a desfăşurat pregătirea, având în vedere:
- tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare vor fi publicate pe site-urile SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi OAMGMAMR (www.oamr.ro), până la data de 01. 08. 2015.
- înscrierea se face la Filiala OAMGMAMR din judeţul organizator şi la SNSPMPDSB, pentru Bucureşti;
- perioada de înscriere: 14.09.2015 - 25.09.2015, între orele 10,00 - 14,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (19 - 20.09.2015 );
- dosarul de înscriere cuprinde: cerere de înscriere, copie act identitate, adeverinţa de absolvire a programului de specializare, chitanţa de plată a taxei de examen;
- predarea dosarelor de înscriere comisiilor locale de examen: 28.09.2015;
- studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora de către comisiile locale de examen: 28 - 30.09.2015;
- desfăşurarea probei practice: 01 - 10.10.2015;
- desfăşurarea probei scrise (test - grilă elaborat de comisia centrală de examen): 11.10.2015, orele 10.00 - 12.00.
Persoanele interesate de participarea la examenul pentru obţinerea specializării, organizat în perioada 28.09 - 12.10.2015, sunt rugate să urmărească informaţiile publicate pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi să-şi informeze colegii care nu au posibilitatea tehnică de a se documenta.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. : 021/255.65.51; fax : 021/255.64.45.
Persoane de contact : - Simulescu Lioara ; Cristea Vasilică - tel. 0740.044.456.

Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare 2015.

Descarcare:

 Download  BFT 2015
 Download Igiena 2015
 Download Laborator 2015
 Download Nutritie 2015
 Download Radiologie 2015


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


            Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât iniţierea proiectului prin care se oferă un curs de Educaţie Medicală Continuă GRATUIT, în fiecare an, achitat din fondurile filialei pentru membrii săi, începând din anul 2016.

            La cursurile organizate fără taxă de înscriere, pot participa gratuit numai membrii filialei OAMGMAMR Galaţi, care sunt cu plata cotizaţiei de membru la zi şi care nu au restanţe în realizarea creditelor EMC din anul 2015 ( din anul precedent ).PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA

line_sep

Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 08.06.2015 8 Iunie 2015


Ordinul nr. 651/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 651/2015 privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfăţurarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, sesiunea 2015.

Ordinul nr. 652/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

Normele din 21.05.2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Normele de organizare şi desfăţurare a examenului de grad principal, sesiune 2015, din 21.05.2015.


line_sep

Noutăţi cu privire la examenul de grad principal, sesiunea 2015


            Şi în acest an, în urma demersurilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali pot susţine examenul de grad principal, organizat în baza Ordinului MS nr. 652/21.05.2015 pentru aprobarea normelor precum şi a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

            Întrucât acest examen reprezintă un pas important în dezvoltarea profesională a membrilor OAMGMAMR, toate eforturile organizaţiei sunt îndreptate ca şi până acum, spre oferirea de sprijin şi transmiterea informaţiilor corecte, către membrii noştri.

            Pentru informaţii legate de examenul de grad principal din acest an, punem la dispoziţia persoanelor interesate OMS 652/2015 pentru aprobarea normelor precum şi a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 şi OMS 651/2015 privind stabilirea cuantului taxei de participare la examen.

Descarcă  Download Ord-MS-651-2015  Download Ord-MS-652-2015

            Mulţumim membrilor noştri pentru încrederea acordată în toate demersurile legate de dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, cât şi pentru consultarea site-ului nostru în vederea obţinerii tuturor informaţiilor legate de profesie, organizaţia noastră fiind principala sursă de informare cu privire la toate aspectele ce ţin de reglementarea şi exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical în România.

            Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atributii/Responsabil Art. N
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătăţii Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anunţului de examen în săptămânalul "Viaţa Medicală" Ministerul Sănătăţii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătăţii Art.6 (1)
01.10.2015 Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen Preşedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen Preşedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului "Admis" sau "Respins" - afişarea listei candidaţilor declaraţi "Admis" - primirea contestaţiilor dosarelor Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor - grilă pentru asistenţii medicali generalişti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă - asistenţii medicali generalişti (orele 10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă - alte categorii de candidaţi (orele 10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afişarea rezultatelor Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)


            Organizaţia noastră are atribuţii principale în organizarea şi desfăşurarea acestui examen, dintre care menţionăm: managementul din punct de vedere al exercitării profesiei, elaborarea tematicii şi bibliografiei pentru examen, organizarea sesiunii de instruire a preşedinţilor comisiilor locale de examen, elaborarea şi transmiterea testelor- grilă, verificarea cataloagelor şi proceselor verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor judeţene ale OAMGMAMR, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare comisiei de exemen, în limita bugetului stabilit, asigurarea spaţiului necesar funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor; activităţile de comunicare (transmiterea documentaţiei de examen etc.), încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborarea subiectelor şi colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, achiziţionarea, tipărirea şi eliberarea certificatelor de grad principal sesiunea 2015.

            Prin filialele sale, OAMGMAMR îndeplineşte şi alte atribuţii legate de înscrierea candidaţilor, asigurarea logisticii şi a personalul necesar organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit, comunicarea rezultatelor examenului, către comisia centrală de examen.


line_sep

Adresa DSP Adresa SNSPMPDSB

line_sep

Conferinţa Naţională a OAMGMAMR - ediţia a XIII-a, 2015


            Dragi colegi,
            Am plăcerea de a vă invita la cea de-a XIII-a Conferinţă Naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care va avea loc la Craiova, în perioada 22-25 septembrie 2015.

            Tema din acest an este:
"Dezvoltarea profesiei, siguranţa pacientului şi eficienţă în alocarea resurselor, repere fundamentale ale performanţei profesionale".
            Este o temă generoasă, care ne permite să abordăm domenii fundamentale ale profesiei, la care trebuie să ne raportăm în orice act al exercitării profesiei.
            Este o temă care invită la analiză, unde ne aflăm ca profesionişti şi ca organizaţie pe traseul spre excelenţă pe care ni l-am asumat, este o temă care provoacă la explorare a noi direcţii de acţiune în efortul continuu de asigurare a calităţii serviciilor de îngrijiri şi a siguranţei pacienţilor.
            Nu în ultimul rând este o temă care invită la reflecţie individuală privind valorile fundamentale şi crezul profesional care ne definesc pe fiecare.
            O organizaţie care învaţă, o cultură mereu adaptată schimbărilor, în care implicarea, dăruirea, motivarea altruistă şi pasiunea pentru o profesie nobilă dau contur din ce în ce mai mare rolului colegilor noştri în asigurarea sănătăţii polulaţiei, sunt teme majore pe care vă invit să le dezbatem împreună.             Participând la acest eveniment fiecare dintre noi va fi recompensat printr-un un timp de maximă calitate, cunoştinţe şi experienţe profesionale noi, plăcerea de a dialoga cu colegi experţi, şi totodată inedite experienţe culturale olteneşti pregătite cu mare ospitalitate de gazdele conferinţei.

            Mircea Timofte
            Preşedinte

Pentru detalii suplimentare accesaţi:
-  Download Domenii si Teme
-  Download Rezumate
-  Download Calendar


line_sep

Hotararea Nr. 15/11.12.2014

line_sep

METODOLOGIE REATESTARE


În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competen?elor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 32/ 2009.

- http://www.oamr.ro/hotarare-nr-32-din-11-decembrie-2009-privind-aprobarea-metodologiei-de-reatestare-a-competentei-profesionale-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-a-asistentilor-medicali/

- DESCARCA METODOLOGIE REATESTARE

- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- TEMATICA REATESTARE - NUTRITIE-DIETETICA
- TEMATICA REATESTARE - LABORATOR
- TEMATICA REATESTARE - FARMACIE
- TEMATICA REATESTARE - BFKT
- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICO SOCIAL
- TEMATICA REATESTARE - IGIENA SI SANATATE PUBLICA
- TEMATICA REATESTARE - RADIOLOGIE
- TEMATICA REATESTARE - OBSTETRICA- GINECOLOGIE


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Vă informăm că pentru anul 2015, toţi asistenţii medicali vor primi Certificate noi de Membru cu timbru sec, iar pentru această schimbare trebuie ca asistentii să se prezinte la sediul organizaţiei judeţene cu vechiul certificat de membru in original, pe care îl vor preda si cu asigurarea de malpraxis pentru anul 2015 OBLIGATORIU încheiată de la 1 IANUARIE 2015 PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2015!

În ceea ce priveşte Avizul de Liberă Practică pentru 2015, acesta va consta într-un document separat CU TIMBRU SEC - emis si valabil anual, ce va însoţi Certificatul de Membru ( conform Hotărârii nr.2/10.10.2013, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 763/2013 )

Avizul anual se va elibera atât pentru asistenţii medicali care profesează, cât şi pentru cei care nu profesează.
Pentru cei care profesează, condiţiile de obţinere a avizului rămân aceleaşi;
Pentru cei care nu profesează este necesară achitarea cotizaţiei pentru anul 2015 şi asigurarea de răspundere civila pentru 2015.

Procesul de emitere a certificatelor şi de eliberare a avizelor se va desfăşura în conformitate cu procedurile legale şi va începe din data de 3 decembrie 2014!

Atenţie = Raportul per salariat din REVISAL pentru asistenţii medicali salariaţi - cu data angajării şi denumirea angajatorului

Având în vedere volumul mare de lucru, ne dorim să fie un proces foarte bine etapizat, astfel încât să preîntâmpinăm situaţiile nedorite şi să ne îndeplinim cu celeritate responsabilităţile instituţionale.

Atenţie = daca au aparut schimbari in documentele de identitate si actele profesionale!!!

Vor fi aduse:


1. Copie după Buletinul de identitate / Cartea de identitate.
2. Copie după certificatul de căsătorie / sentinţa de divorţ (dacă este cazul).
3. Copie după adeverinţa de grad principal (pentru cei care au susţinut şi promovat examenul) sau dupa Diplomele de la examenul de obtinere a unei noi specializari.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU REAVIZAREA ANUALĂ A CERTIFICATULUI DE MEMBRU !

- Certificatul de Membru (original)
- Raport per Salariat extras din REVISAL emis în ziua anterioară prezentării la reavizare ştampilat şi semnat de angajator
- Poliţa de asigurare pentru mal praxis valabilă pentru anul 2015 (original + copie)
- Acte de studii dobândite ulterior obţinerii Certificatului de Membru (original + copie)
- Cotizaţia 1% / lunar din salariul de încadrare achitată pentru întreg anul 2014 şi cel puţin pentru primele 6 luni ale anului 2015, pentru asistenţii medicali, de farmacie, cărora angajatorul nu le reţine 1 % pe statul de plată şi nu le virează lunar cotizaţia de membru în contul filialei OAMGMAMR Galaţi;
- Numărul de 30 de credite realizate pentru anul 2014!

Vă mulţumim pentru colaborare!
Daniela Artimof

line_sep

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


 Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014


line_sep

Noul Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă


Asistenţii medicali şi moaşele din România au, de la 1 mai 2014, un nou Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă.

Documentul a fost adoptat în şedinţa din 21 martie 2014 a Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Ca şi până acum, membrii OAMGMAMR trebuie să obţină, într-un an calendaristic, 30 de credite EMC.

Obligativitatea realizării creditelor se referă doar la asistenţii medicali/moaşele care exercită profesia. Fac excepţie membrii OAMGMAMR care au profesat mai puţin de şase luni şi asistenţii medicali nevăzători.

Asistenţii medicali cu alte dizabilităţi nu mai beneficiază de această excepţie.

Cel puţin 15 din cele 30 de credite trebuie să fie realizate prin cursuri!

Nici un curs nu va mai avea 30 de credite.

Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se acordă maxim 15 credite EMC, iar pentru cele cu aplicaţii practice - 18 credite.

Cursul de resuscitare cardio-respiratorie este obligatoriu o dată la 5 ( cinci ) ani.

ATENŢIE! ASISTENŢII MEDICALI CARE NU AU ABSOLVIT UN CURS DE RCR IN ULTIMII 5 ANI = 2009 - 2014, NU VOR MAI BENEFICIA DE AVIZAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU PENTRU ANUL 2015, PÂNĂ CAND NU VOR FACE CURSUL DE RCR!!!

Nu mai este obligatoriu - o dată la 3 ani - cursul de prevenirea infecţiilor nosocomiale.

Pentru promovarea examenului de grad principal se acordă 10 credite.

Obţinerea de competenţe sau a titlului de formator de formatori este creditată cu 20 de credite.

Pentru obţinerea unei specializări se acordă 30 credite.

Pentru obţinerea titlului de master se acordă 40 credite, iar pentru cel de doctor - 50 de credite. Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.

Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinut titlul/certificatul, o singură dată, la prezentarea documentului.

Şi atelierele de lucru sunt creditate. Pentru o zi (6 ore) de atelier de lucru/practică se acordă 6 credite, iar un atelier nu poate fi creditat cu mai mult de 12 credite.

Pentru stagiile practice se acordă se acordă 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu efectuată, dar nu mai mult de 20 de credite/an; pentru stagiile practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (2,5 credite/săptămână).

Stagiile practice în străinătate sunt creditate cu numărul de credite conferite de organismul european/internaţional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.

Din acest an revine educaţia medicală la distanţă (EMCD), care fusese eliminată în 2009. Programele de EMCD on-line se vor organiza iniţial ca programe pilot în municipiul Bucureşti şi în judeţul Cluj, ale căror rezultate vor fi analizate de Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă (CNEMC) şi BEx şi vor contribui la elaborarea normelor de creditare pentru cursurile on-line propriu-zise.

La mesele rotunde pot participa cel mult 20 de persoane. Se acordă 0,5 credite/oră, iar durata maximă este de 6 ore = 3 credite EMC!

În cazul simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor, cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel puţin 20 zile înaintea începerii programului.

O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau publicată.

Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional internaţional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul internaţional.

Autorii lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice vor primi un număr de credite înmulţit cu 1,5 faţă de participant. Coautorul va primi un număr de credite înmulţit cu 1,25 faţă de participant. O lucrare poate avea maxim trei coautori.

În ce priveşte publicarea materialelor ştiinţifice medicale, un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat. Rezumatele comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.

Pentru autor de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite/articol.

Autorii de articole publicate în reviste de specialitate în altă ţară sau de capitole în cărţi de specialitate primesc 30 credite.

Autorii de carte obţin 100 de credite pentru o carte, iar cei de traduceri de carte medicală 30 de credite.

Coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor.

Pentru redactor-şef de revistă medicală se acordă 30 de credite/an.

Asistenţii medicali şi moaşele pot obţine credite şi din abonamentele la revistele medicale. Astfel, revista "Ars medica", editată de OAMGMAMR, este creditată cu 9 credite/abonament anual. Pentru alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii se acordă 5 credite.

Numărul maxim de credite obţinute din abonamente la publicaţii nu poate fi mai mare de 14.

Furnizorii de EMC acreditaţi nu pot derula cursuri fără avizul filialei pe teritoriul căreia se desfăşoară cursurile respective. Dacă la curs participă şi membri ai altor filiale, filiala organizatoare se obligă să transmită lista nominală a acestora, filialei de provenienţă. în caz contrar, aceasta din urmă poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării.

Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008. Download Descarca: Normele de creditare a programelor EMC.

line_sep

NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂhttp://oammr-galati.ro/index.php?id=leg

line_sep

ANUNŢ FOARTE IMPORTANT

          Începand de luni, 5 iulie 2010, OAMGMAMR Filiala Galați funcționează în noul sediu din strada Saturn, Nr. 26, în incinta Şcolii Generale Nr. 8, la demisolul clădirii cu acces prin curtea interioară a școlii. Există panouri avertizoare cu sigla și denumirea instituției pentru a face mai ușoară identificarea ușii de acces.

          Programul de lucru cu publicul este urmatorul: luni între 09:00 și 17:00, marţi, miercuri și joi între 08:00 și 16:00, iar vineri nu se lucrează cu publicul.

Vă așteptăm cât mai curând la noua locație!

Harta sediu nou OAMGMAMR Galati
line_sep

Site gazduit de Romarg.ro         81516 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!