Etică și deontologie

REGULAMENTUL din 2 decembrie 2009

REGULAMENTUL din 2 decembrie 2009 privind organizarea si desfasurarea activitatii Comisiei nationale/teritoriale de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI ,MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010 DESCARCA REGULAMENT CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 Comisia naţionalã de eticã şi deontologie, precum şi comisiile teritoriale de eticã şi deontologie ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) se organizeazã şi funcţioneazã [...]

Jurământul profesional

La primirea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical vor depune următorul jurământ:     „În numele Vieţii şi al Onoarei,       jur    să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional.  Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar [...]

Codul de etică şi deontologie

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România CAPITOLUL I Principii generale ART. 1 Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României. ART. 2 Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei [...]

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE al asistentului medical generalist, al moașei şi al asistentului medical din România

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România CAPITOLUL I Principii generale ART. 1 Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României. ART. 2 Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei [...]