Examene și concursuri

ANUNȚ IMPORTANT ! EXAMEN GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2022 – Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali

Examenul de grad principal, sesiunea 2022, se desfăşoară după cum urmează: În data de 01.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali; În data de 02.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali. Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici: 1. Asistent medical generalist 2. Asistent medical obstetrică-ginecologie / moaşă 3. Asistent medical radiologie 4. Asistent medical laborator 5. Asistent medical farmacie 6. Asistent medical igienă şi sănătate publică 7. Asistent medical balneofizioterapie 8. Asistent medical [...]

REZULTATELE FINALE ale EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL 2021, DUPĂ REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR CANDIDAȚILOR, SUNT AFIȘATE LA SEDIUL FILIALEI OAMGMAMR GALAȚI!

Comisia Locală de examen are obligaţia afişării listei rezultatelor finale obţinute de candidaţi, la SEDIUL FILIALEI, conform Art. 38 (6) din Metodologia de examen. Notele FINALE ale Examenului de Grad Principal 2021, sunt cele obținute după rezolvarea contestațiilor de către membrii Comisiei Centrale de examen, care au acordat puncte în favoarea candidaților care au depus contestații și care, astfel, au promovat cu 70 de puncte examenul de grad principal 2021. VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 ART. 41 [...]

ANUNŢ pentru candidații la examenul de grad principal sesiunea 2021, specializarea Asistență medicală generală, care doresc să depună contestații

Candidații pot contesta rezultatul testului-grilă, direct la Sediul Filialei OAMGMAMR GALAŢI, în termen de 24 de ore de la data afișării de către Comisia locală de examen a rezultatelor obținute la examenul de grad principal, la Sediul Filialei Galaţi. Contestațiile privind formularea întrebărilor se adresează direct Comisiei Centrale de examen (OAMGMAMR – organizația centrală) prin e-mail, la adresa secretariat@oamr.ro, în termen de 24 de ore calculate de la data de 2 septembrie 2021, ora 14:00. De asemenea, contestațiile privind întrebările pot [...]

INFORMAȚII UTILE privind desfășurarea Examenului de grad principal, Sesiunea 2- 3 SEPTEMBRIE 2021!

  Dragi colegi, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - O.A.M.G.M.A.M.R., este organizatorul Examenului de grad principal pentru membrii săi: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali din celelalte specialități paraclinice, surori medicale și oficianți medicali. - TESTUL–grilă este UNIC la nivel național și este elaborat de Comisia Națională de elaborare a subiectelor, se transmite electronic în data 02.09.2021, începând cu ora 07,45 – pentru specialitatea asistenţă medicală generală, respectiv în data de 03.09.2021, începând cu ora 07,45 – [...]

ANUNȚ IMPORTANT DE LA COMISIA CENTRALĂ DE EXAMEN GRAD PRINCIPAL !

Vă facem cunoscut că în baza Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 DECEMBRIE 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare. Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și [...]

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND PERIOADA DE ÎNSCRIERE ȘI CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 2 – 3 SEPTEMBRIE 2021

Având în vedere că MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  NU A EMIS în anul 2021 UN NOU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, vă informăm că înscrierile la Examenul de grad principal - Sesiunea Septembrie 2021, se vor face în baza Metodologiei din Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 1137 din 06.09.2018, cu modificările și completările ulterioare din ordinul MS din 2019 - publicate în Monitorul Oficial, coroborate cu actele normative în vigoare [...]

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – 2020

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali –  2020! 1.-GENERALIST-2020-tematicabibliografie-examen-grad-principal 2.-RADIOLOGIE-2020-tematicabibliografie-examen-grad-principal 3.-MEDICO-SOCIAL-2020-tematicabibliografie-examen-grad-principal 4.-IGIENIST-DE-CAB.-STOMATOLOGIC-2020-tematicăbibliografie-examen-grad-principal 5.-MOAŞE-OG-2020-tematicăbibliografie-examen-grad-principal 6.-STOMATOLOGIE-2020-tematicabibliografie-examen-grad-principal 7.-BFT-2020-tematicabibliografie-examen-grad-principal 8.-LABORATOR-2020-tematicabibliografie-examen-grad-principal 9.-NUTRIŢIE-şi-DIETETICĂ-2020-tematicăbibliografie-examen-grad-principal 10.-FARMACIE-2020-tematicăbibliografie-examen-grad-principal 11.-IGIENĂ-şi-SĂNĂTATE-PUBLICĂ-2020-tematicabibliografie-examen-grad-principal

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2019

Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfăşoară după cum urmează: În data de 24.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali; În data de 25.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti. 1.-GENERALIST-2019-tematica-bibliografie-examen-grad-principal 2.-RADIOLOGIE-2019-Bibliografia-şi-tematica-examen-grad-principal 3.-MEDICO-SOCIAL-2019-Tematica-si-bibliografia-grad-principal 4.-IGIENIST DE CAB. STOMATOLOGIC-2019-Tematică-şi-bibliografie-ex-gr-pr 5.-MOAŞE-OG-2019-Tematică-şi-bilbiografie-ex-gr-pr- 6.-STOMATOLOGIE-2019-Tematica-si-bibliografia 7.-BFT-2019-Tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr 8.-LABORATOR-2019-tematica-si-bibliografie-ex-gr-pr 9.-NUTRIŢIE-şi-DIETETICĂ-2019-Tematică-şi-bibliografie-ex-gr-pr 10.-FARMACIE-2019-tematică-şi-bibliografie-ex-gr-pr 11.-IGIENĂ-şi-SĂNĂTATE-PUBLICĂ-2019-Tematica-si-bibliografia-ex-gr-pr      

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali. Documente necesare înscrierii: (1) La înscriere candidatul depune un dosar, [...]

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018

Examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfăşoară după cum urmează: În data de 01.11.2018– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali; În data de 02.11.2018– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti. 1. GENERALIST-2018- tematica +bibliografie examen grad principal 2. RADIOLOGIE-2018-Bibliografia şi tematica examen grad principal 3. MEDICO-SOCIAL-2018-Tematica-si-bibliografia-grad-principal 4. IGIENIST DE CAB STOMATOLOGIC-2018-Tematică şi bibliografie ex gr pr 5. MOAŞE-OG-2018-Tematică şi bilbiografie ex gr pr 6. STOMATOLOGIE-2018-Tematica-si-bibliografia 7. BFT-2018-Tematica si bibliografie ex gr pr 8. LABORATOR-2018-tematica si bibliografie ex gr pr 9. NUTRIŢIE şi DIETETICĂ-2018-Tematică [...]