Blog

12 MAI – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENȚILOR MEDICALI

    12 MAI – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A  ASISTENȚILOR MEDICALI Ziua Internațională a Asistenților Medicali este sărbătorită în întreaga lume la data de 12 MAI, onorând aniversarea zilei de naștere a doamnei Florence Nightingale, cea care a pus bazele asistenței medicale moderne și care în anul 1860 a înființat prima școală de asistente medicale din lume, în cadrul unui spital din Londra  și a scris în jur de 200 de cărți și lucrări dedicate asistenților medicali și îngrijirii specializate a bolnavilor. TEMA ICN [...]

LA MULȚI ANI DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MOAȘELOR – 5 MAI 2022!

În timp ce ne pregătim să sărbătorim 5 MAI 2022 – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MOAȘELOR, suntem conştienţi de faptul că în fiecare an aniversarea este mai importantă decât cea anterioară pentru toate moaşele din lume şi pentru profesia de moaşă la nivel global. Anul acesta, de 5 MAI 2022, CONFEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ a MOAȘELOR – ICM aniversează 100 de ani de la înființarea organizației, astfel încât tema stabilită pentru Ziua Internațională a Moașei în 2022 este "MOAȘA - 100 de [...]

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII – 7 APRILIE 2022

TEMA OMS: PLANETA NOASTRĂ - SĂNĂTATEA NOASTRĂ Să înlăturăm poluarea aerului, apei și hranei! Pentru un viitor sănătos!   Suntem capabili să reconstruim o lume în care aerul curat, apa și alimentele sunt disponibile pentru toți oamenii planetei? Unde economiile sunt concentrate pe sănătate și bunăstare? Unde orașele pot fi locuite și oamenii au control asupra sănătății lor și asupra sănătății planetei?          Ziua Mondială a Sănătăţii abordează în fiecare an câte un subiect de importanţă majoră, ce afectează sănătatea globală. OMS estimează că peste 13 [...]

ANUNȚ IMPORTANT ! EXAMEN GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2022 – Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali

Examenul de grad principal, sesiunea 2022, se desfăşoară după cum urmează: În data de 01.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali; În data de 02.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali. Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici: 1. Asistent medical generalist 2. Asistent medical obstetrică-ginecologie / moaşă 3. Asistent medical radiologie 4. Asistent medical laborator 5. Asistent medical farmacie 6. Asistent medical igienă şi sănătate publică 7. Asistent medical balneofizioterapie 8. Asistent medical [...]

ORDIN nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

ORDIN nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă EMITENT ·  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 874 din 22 mai 2020 ·  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 81 din 22 mai 2020 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020 Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. NT/2.680/2020 și al Direcției generale management urgențe medicale [...]

Regulamentul electoral 2021

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România organizează, în perioada 23.11.2021 – 16.12.2021, alegeri pentru desemnarea organelor de conducere, la nivel teritorial și național, conform Regulamentului electoral aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul electoral este publicat pe site-ul OAMGMAMR: www.oamr.ro  aici https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-alegerilor-organelor-de-conducere-ale-oamgmamr-2/ Regulament-Electoral-2021

REZULTATELE FINALE ale EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL 2021, DUPĂ REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR CANDIDAȚILOR, SUNT AFIȘATE LA SEDIUL FILIALEI OAMGMAMR GALAȚI!

Comisia Locală de examen are obligaţia afişării listei rezultatelor finale obţinute de candidaţi, la SEDIUL FILIALEI, conform Art. 38 (6) din Metodologia de examen. Notele FINALE ale Examenului de Grad Principal 2021, sunt cele obținute după rezolvarea contestațiilor de către membrii Comisiei Centrale de examen, care au acordat puncte în favoarea candidaților care au depus contestații și care, astfel, au promovat cu 70 de puncte examenul de grad principal 2021. VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 ART. 41 [...]

ANUNŢ pentru candidații la examenul de grad principal sesiunea 2021, specializarea Asistență medicală generală, care doresc să depună contestații

Candidații pot contesta rezultatul testului-grilă, direct la Sediul Filialei OAMGMAMR GALAŢI, în termen de 24 de ore de la data afișării de către Comisia locală de examen a rezultatelor obținute la examenul de grad principal, la Sediul Filialei Galaţi. Contestațiile privind formularea întrebărilor se adresează direct Comisiei Centrale de examen (OAMGMAMR – organizația centrală) prin e-mail, la adresa secretariat@oamr.ro, în termen de 24 de ore calculate de la data de 2 septembrie 2021, ora 14:00. De asemenea, contestațiile privind întrebările pot [...]

INFORMAȚII UTILE privind desfășurarea Examenului de grad principal, Sesiunea 2- 3 SEPTEMBRIE 2021!

  Dragi colegi, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - O.A.M.G.M.A.M.R., este organizatorul Examenului de grad principal pentru membrii săi: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali din celelalte specialități paraclinice, surori medicale și oficianți medicali. - TESTUL–grilă este UNIC la nivel național și este elaborat de Comisia Națională de elaborare a subiectelor, se transmite electronic în data 02.09.2021, începând cu ora 07,45 – pentru specialitatea asistenţă medicală generală, respectiv în data de 03.09.2021, începând cu ora 07,45 – [...]

ANUNȚ IMPORTANT DE LA COMISIA CENTRALĂ DE EXAMEN GRAD PRINCIPAL !

Vă facem cunoscut că în baza Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 DECEMBRIE 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare. Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și [...]