Informaţii utile

Hotărârea nr. 33 din 2018

Hotărârea nr. 33/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA  Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018  Data intrării în vigoare 29-12-2018 Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului [...]

Adeverinţa de concurs

Asistenţii medicali şi moaşele care vor să se înscrie la un concurs în vederea angajării trebuie să prezinte, pe lângă adeverinţa/certificatul de membru, o adeverinţă din partea filialei în care sunt înscrişi. Cererea tipizată pentru eliberarea adeverinţei se completează şi se depune la sediul filialei judeţene. În document, solicitantul trebuie să precizeze unde doreşte să se angajeze şi data la care are loc concursul. Filiala eliberează adeverinţa în maxim trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Adeverinţa este valabilă 30 de [...]

Activitatea de voluntariat

Asistenţii medicali generalisti, moașele, care intenţionează să desfăşoare activitate de voluntariat într-o unitate medicală publica, acreditata sunt obligaţi să deţină Certificatul de Membru al OAMGMAMR si Adeverința eliberata de conducerea OAMGMAMR Galați, în momentul încheierii contractului. Contractul de voluntariat trebuie să precizeze clar că voluntarul va lucra potrivit pregătirii sale profesionale: asistent medical generalist, moașa, asistent medical de farmacie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, etc. Contractul de voluntariat, în conformitate cu Legea 78/2014, reprezintă [...]

Obţinerea certificatului de membru

Certificatul de membru se eliberează pe baza următoarelor documente 1: Copia legalizată a documentului de studii care atestă formarea în profesia de asistent medical, moaşă (Liceu Sanitar / Şcoala Profesională Sanitară / Şcoala Postliceală Sanitară / Colegiu Universitar Medical / Facultatea de Asistenţi Medicali) / sau copia legalizată a Adeverinței de absolvire. Adeverinţa de absolvire care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, este valabilă maxim 12 luni de la data absolvirii și până când diploma [...]

Atelier pe tema protecției datelor cu caracter personal organizat la București

În data de 28 martie 2018, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a organizat la București un atelier pe tema protecției datelor cu caracter personal susținut de șeful Biroului juridic și comunicare din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pe data de 25 mai 2016, a intrat în vigoare Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi [...]

Informare cu privire la procesul de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu

Potrivit Legii 185/2017, începe procesul de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu. Standardele de acreditare vor fi puse în dezbatere publică pe site-ul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) www.anmcs.gov.ro, la rubrica “Transparenţă decizională”. Orice reprezentant al unei asociaţii profesionale şi orice profesionist din sănătate poate trimite propuneri şi observaţii, în perioada în care proiectul Standardelor se află în dezbatere publică. Ulterior, Standardele de acreditare trebuie aprobate în unanimitate de membrii Colegiului Director al ANMCS şi apoi [...]

Vocea asistenților medicali din România

La data de 21 septembrie 2017 membrii Consiliului European al Asistenților Medicali (European Nursing Council) s-au reunit la Dublin pentru a discuta și adopta definiția europeană a actului îngrijirilor medicale acordate de asistentul medical. Proiectul de text a fost elaborat de RCSI iar organizațiile ENC, RCSI, precum și statele invitate au formulat propuneri de amendare a definiției. Textul va fi revizuit și va fi supus aprobării Consiliului European al Asistenților Medicali în ședința Adunării Generale. Necesitatea de a adopta și [...]

Noul Birou executiv al OAMGMAMR

Consiliul național, întrunit la București în data de 16 decembrie 2016, a ales, dintre membrii săi care au depus dosare de candidatură, noua componență a Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Noul Birou executiv al OAMGMAMR pentru mandatul 2016-2021 este compus din: Președinte – Mircea Timofte Vicepreședinte – Mazilu Doina Vicepreședinte – Totorean Viorica Vicepreședinte – Buiga Emil Vicepreședinte – Spatariu Viorel Secretar Național – Benga Florina “Felicităm și urăm bun venit noilor membri”, a declarat Mircea Timofte- Președintele OAMGMAMR. „Ei posedă cunoștințe, [...]

Informații referitoare la demersurile OAMGMAMR privind echivalarea studiilor

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu pentru modificarea alineatului 6 al articolului 174 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în sensul în care universităţile, în învăţământul superior din domeniul medical, în baza autonomiei universitare să poată recunoaşte, în baza condiţiilor stabilite de către Senatul universităţii, creditele de studii transferabile obţinute în învăţământul postliceal sanitar. Această iniţiativă nu a primit aviz favorabil din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi [...]