EMC

Programul Naţional EMC

NORMELE DE CREDITARE A PROGRAMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ CAPITOLUL I TERMENI ŞI DEFINIŢII Art.1. Educaţie medicală continuă, denumită în continuare EMC, este întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare şi care implică actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale deja acumulate, îmbunătăţirea celor deja existente şi însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei. Art.2. Formă de EMC este activitatea teoretică şi/sau practică ce are că scop învăţarea. Art.3. Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC. Art.4. [...]

Nomenclatorul publicațiilor creditate de OAMGMAMR

Publicații creditate pentru anul 2018 Nr. Crt. Titlul publicației Număr credite 1 Ars Medica  9 credite 2 Health (Medfarm)  5 credite revista + 4 credite chestionarele de evaluare a cunostintelor 3 Viata + Sanatate  5 credite 4  Medica Academica  5 credite 5 Galenus  5 credite 6 Medic.ro  5 credite 7 Farmacist.ro  5 credite 8 Ginecologia.ro  5 credite 9 Viata medicala  5 credite 10 Paliatia  5 credite 11 Medicină Școlară și Universitară 5 credite 12 Pharma Points 5 credite Având în vedere Hotărârea nr.22/12.05.2016, revistele științifice editate de filialele OAMGMAMR sunt creditate cu 5 credite, iar revistele științifice editate de filialele OAMGMAMR care conțin și teste pentru verificarea cunoștințelor sunt creditate cu 7 credite.    Publicații creditate pentru anul 2017 Nr. Crt. Titlul publicației Număr [...]

Norme de acreditare a furnizorilor de EMC

NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ CAPITOLUL I Furnizorii de Educație Medicală Continuă (EMC) Art.1 Furnizorii de educație medicală continuă, denumiți în continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele judeţene şi prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, instituții/unități de învățământ medical, organizații neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entități juridice care potrivit statutului/actului constitutiv au ca obiect de activitate formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului medical. 1.1 Furnizorii de EMC persoane fizice pot fi: a) angajați/colaboratori ai [...]

Norme de creditare a formelor de EMC

NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ CAPITOLUL I TERMENI ŞI DEFINIŢII Art.1. Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare şi care implică actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale, îmbunătăţirea nivelului de competente, însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, necesare pentru a furniza servicii de calitate pacienţilor şi publicului. Art.2. Formele de Educație Medicală Continuă sunt creditate de [...]