Reglementări

Norme privind practica independenta

ORDIN   Nr. 1454/2014 din  2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent Ordin 1454_privind aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent Hotararea 12/2015 privind aprobarea procedurii de avizare si reavizare a cabinetelor individuale de practica independenta

Procedura de transfer a unui membru

Procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical  între filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor și Asistenţilor Medicali din România   Transferul unui asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical de la o filială la alta  se poate efectua la solicitarea acestuia în una din următoarele situaţii: Schimbare loc muncă dintr-un judeţ în altul; Schimbare domiciliu dintr-un judeţ în altul. Transferul se realizează astfel: 1. La filiala OAMGMAMR la careasistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical este înscris, dosarul [...]

Reatestarea competenţelor profesionale

În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii. Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei  se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competențelor profesionale a asistenţilor medicali [...]