Hotărâri

DECIZIE nr. 3 din 22 ianuarie 2019

Pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității Comisiei naționale/teritoriale de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 26/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2019 În conformitate cu prevederile art. 29 lit. h) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali [...]

HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018 Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de [...]

HOTĂRÂRE nr. 39 din 6 decembrie 2018

Privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 20 decembrie 2018 Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în [...]

HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea documentelor care atestă titlurile românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în vederea recunoașterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparținând Spațiului Economic European și de către Confederația Elvețiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 7/2016 EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL [...]

HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru, respectiv cotizației de membru asociat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a unor taxe încasate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 18 decembrie 2018 În temeiul prevederilor [...]

HOTĂRÂRE nr. 29 din 28 septembrie 2018

Pentru aprobarea Metodologiei privind activitățile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competență al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018 Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de [...]

METODOLOGIE din 28 septembrie 2018

Privind activitățile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competență al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018 Notă Aprobată prin Hotărârea nr. 29 din 28 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 11 octombrie 2018. Articolul 1 (1) Cardul profesional european, denumit în continuare CPE, este un certificat [...]

HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 septembrie 2018

Pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018 În temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei [...]

HOTĂRÂRE nr. 18 din 19 iunie 2018

Pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 3 iulie 2018 Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de [...]

HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 martie 2018

Pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale. EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018 Având în vedere: – prevederile art. 40 alin. (1) lit. a^1) și lit. a^4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind [...]