Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 9 din 14 martie 2023

HOTĂRÂREA nr. 9 din 14 martie 2023 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial și/sau independent EMITENT    ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 30 martie 2023 Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, [...]

HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual EMITENT     ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 24 martie 2021 Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă [...]

Regulamentul electoral 2021

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România organizează, în perioada 23.11.2021 – 16.12.2021, alegeri pentru desemnarea organelor de conducere, la nivel teritorial și național, conform Regulamentului electoral aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul electoral este publicat pe site-ul OAMGMAMR: www.oamr.ro  aici https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-alegerilor-organelor-de-conducere-ale-oamgmamr-2/ Regulament-Electoral-2021

DECIZIE nr. 3 din 22 ianuarie 2019

Pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității Comisiei naționale/teritoriale de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 26/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2019 În conformitate cu prevederile art. 29 lit. h) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali [...]

HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018 Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de [...]

HOTĂRÂRE nr. 39 din 6 decembrie 2018

Privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 20 decembrie 2018 Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în [...]

HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea documentelor care atestă titlurile românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în vederea recunoașterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparținând Spațiului Economic European și de către Confederația Elvețiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 7/2016 EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL [...]

HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru, respectiv cotizației de membru asociat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a unor taxe încasate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 18 decembrie 2018 În temeiul prevederilor [...]

HOTĂRÂRE nr. 29 din 28 septembrie 2018

Pentru aprobarea Metodologiei privind activitățile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competență al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018 Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de [...]