Educație profesională

Hotărârea nr. 33 din 2018

Hotărârea nr. 33/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA  Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018  Data intrării în vigoare 29-12-2018 Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului [...]

Reatestarea competenţelor profesionale

În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii. Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei  se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competențelor profesionale a asistenţilor medicali [...]

Norme de creditare a formelor de EMC

NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ CAPITOLUL I TERMENI ŞI DEFINIŢII Art.1. Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare şi care implică actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale, îmbunătăţirea nivelului de competente, însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, necesare pentru a furniza servicii de calitate pacienţilor şi publicului. Art.2. Formele de Educație Medicală Continuă sunt creditate de [...]

Codul de etică şi deontologie

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România CAPITOLUL I Principii generale ART. 1 Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României. ART. 2 Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei [...]